Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2021 05 grudnia 2021

Podinspektor w WOŚ

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Gmina Dąbrowa Górnicza Numer referencyjny: 40703 Data publikacji: 08 października 2021 Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza - Śląskie Rodzaj umowy: - Doświadczenie: - Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu, Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja

Opis stanowiska

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku,

 • Rozpatrywanie wniosków/zgłoszeń o wycinkę drzew i krzewów.
 • Wymierzanie kar za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących wspólnot gruntowych
 • Prowadzenie systemu SEKAP

Wymagania

Wymagania niezbędne -formalne. 

 • Obywatelstwo polskie, jednak o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, biologia, leśnictwo, ochrona środowiska lub geografia.
 • Doświadczenie zawodowe: nie wymagane
 • Umiejętność obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną.

Wymagane dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie przyrody oraz przepisy wykonawcze do ustawy, ustawy o wspólnotach gruntowych.
 • Umiejętność rozpoznawania gatunków drzew i krzewów oraz umiejętność oceny występowania organizmów chronionych.
 • Mile widziane prawo  jazdy kat. B

WAŻNE - W przypadku spełnienia wymagań niezbędnych nie zapomnij dołączyć scanów dokumentów potwierdzających ich nabycie 

Wymagane kompetencje miękkie.

Komunikatywność, dążenie do rezultatów, otwartość na zmiany, elastyczność, obiektywizm, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, samodzielność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

Dokumenty przesłane jako załącznik do zgłoszenia rekrutacyjnego, prosimy o przesłanie załączników w pliku MS Word lub pdf

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 • Scan dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (UWAGA – jeśli w wymaganiach dokładnie wskazujemy rodzaj/poziom wykształcenia oznacza to, że oczekujemy potwierdzenia dokładnie takich kwalifikacji.
 • Scan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Odznaczenie w formularzu rekrutacji elektronicznej niezbędnych oświadczeń:

 • o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
 • RODO – klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tej rekrutacji.
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej– (dotyczy wyłącznie osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Oferujemy

Informacja o warunkach pracy i płacy na danym stanowisku:

 • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 m-cy. Kolejna może zostać zawarta czas określony lub nieokreślony
 • W przypadku możliwości zastosowania art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych rodzaj umowy zostanie tożsamy z aktualnie obowiązującym.
 • Wynagrodzenie pracownika samorządowego składa się z obligatoryjnych elementów:
  • miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
  • dodatku za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy (5%-20% - zgodnie z ustawą),
  • dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13stki – zgodnie z ustawą),
  • nagrody jubileuszowej po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy (od 75%-400% zgodnie z ustawą).
 • ZFŚS oraz KZP (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa).
 • Możliwość dołączenia do programu kart sportowych oraz ubezpieczeń grupowych na życie.
 • Miejscem pracy jest siedziba urzędu bądź inne miejsce wskazane przez pracodawcę.
 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze komputerowym pow. 4h dziennie, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z klientami oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim.
 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma szansę zostać pełnoprawnym pracownikiem samorządowym - urzędnikiem w rozumieniu ustawy  o pracownikach samorządowych ( aktualny Dz.U. 2019 poz.1282).

Dodatkowo pracownikom oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia
 • Regularne godziny pracy, dzięki czemu zachowasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (Work Life Balance)
 • Przyjazne warunki umożliwiające pogodzenie sfery zawodowej z życiem prywatnym
 • Możliwość rozwoju zawodowego w pionie i poziomie struktury Urzędu Miejskiego
 • Podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych
 • Praca w zróżnicowanym zespole, pod okiem osób z dużym doświadczeniem zawodowym
 • Wdrożenie w merytoryczny zakres prac oraz w specyfikę funkcjonowania w strukturach Urzędu
 • Możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach rozwijających Dąbrowę Górniczą i markę miasta
 • Lunch bar na terenie Urzędu
 • Bezpłatny, zadaszony i strzeżony parking dla samochodów, rowerów, skuterów, hulajnóg

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Gmina Dąbrowa Górnicza

Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej

Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony