Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.07.2022 02 lipca 2022

Specjalista ds. BHP

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: HR Contact Numer referencyjny: 113151 Data publikacji: 14 stycznia 2022 Lokalizacja: Rzeszów - Podkarpackie Rodzaj umowy: - Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: BHP

Opis stanowiska

Opis stanowiska:

 • Reprezentowanie firmy w zakresie spełnienia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej przed: organami administracyjnymi, organami kontrolnymi, certyfikującymi i klientami.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
 • Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
 • Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Wymagania

Wymagania:

 • Min. 3 lata doświadczenia zawodowego w roli samodzielnego Specjalisty ds. BHP.
 • Wykształcenie wyższe w specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny prac.
 • Znajomość przepisów lokalnych i norm ISO 14001 i BS OHSAS 18001 EHS / OHS oraz ISO 9000 będzie aututem.
 • Mile widziana znajomość programu KAMSOFT.
 • Znajomość metod rozpoznawania/ rozwiązywania problemów.
 • Wiedza na temat praktyk dotyczących materiałów potencjalnie niebezpiecznych.
 • Płynna znajomość języka angielskiego (min. B2+)

Oferujemy

Oferujemy:

 • Dofinansowanie zajęć sportowych.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie na życie.
 • Elastyczny czas pracy.
 • Dofinansowanie do posiłków.
 • Platforma benefitowa MyBenefit.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

HR Contact

Would you describe yourself as a people person with good communication skills? Are you passionate about HR and willing to learn new things? Perfect! Together with our partner, Twisto, we are looking for a team player with a “let’s do it” approach to join their fintech team as an: HR Specialist Ref. no: HS/02/2021/W, Location: Warszawa

Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony