Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.01.2022 23 stycznia 2022

Inspektor nadzoru

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: innogy Polska S.A. Numer referencyjny: 243096 Data publikacji: 08 listopada 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: - Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Energia: Audyty energetyczne
Przemysł i inżynieria: Inżynieria przemysłowa i procesowa
Budownictwo i architektura: Diagnostyka, audyty, certyfikaty, normy

Opis stanowiska

Twój zakres obowiązków

 • Analiza dokumentacji technicznych pod względem merytorycznym i formalnym oraz uzgadnianie z wykonawcami sposobu realizacji inwestycji
 • Zamawianie materiałów dla wykonawców zadań inwestycyjnych
 • Samodzielne pełnienie funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy na potrzeby inwestycji i remontów
 • Nadzór nad wykonaniem robót budowlano-montażowych zgodnie z prawem budowlanym, obowiązującymi warunkami technicznymi budownictwa, dokumentacją techniczną
 • Nadzorowanie, monitorowanie i raportowanie przebiegu inwestycji pod względem poprawności technicznej oraz terminowości jej wykonania przez wykonawców
 • Kontrola jakości wykonywanych robót budowlano-montażowych w terenie, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych
 • Przygotowywanie protokołów odbioru robót
 • Weryfikacja kosztorysów pod względem merytorycznym oraz przekazywanie ich do akceptacji
 • Weryfikacja dokumentacji powykonawczych do wykonanego zadania inwestycyjnego
 • Spisywanie protokołów odbioru dokumentacji powykonawczych

Wymagania

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektroenergetycznym lub średnie techniczne z dużym stażem na budowie
 • Min. 3 lata doświadczenia przy budowie lub eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych
 • Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie sieci i instalacji elektrycznych do wykonawstwa bez ograniczeń
 • Znajomość prawa energetycznego oraz prawa budowlanego, ustaw i rozporządzeń infrastrukturalnych, przepisów BHP, norm technicznych oraz prawnych procedur administracyjnych
 • Dobra znajomość MS Office
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej

Oferujemy

To oferujemy

 • dwie premie w roku
 • dwa dodatkowe dni wolne w roku
 • kartę żywieniową zasilaną co miesiąc
 • kafeterię benefitów
 • dofinansowanie do wypoczynku Twojego i Twojego dziecka
 • extra gotówkę na święta dla pracowników i podarunki dla dzieci
 • karta multisport
 • opiekę medyczną sekcje sportowe
 • konkursy pracownicze

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

innogy Polska S.A.

innogy Stoen Operator to lider na energetycznym rynku warszawskim w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną. Dostarczamy energię do ponad miliona Klientów!

Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony