Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. agrometeorologii i fenologii

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB Numer referencyjny: Specjalista ds. agrometeorologii i fenologii Data publikacji: 11 września 2019 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Powietrze i klimat: Meteorologia
Rolnictwo: Ogrodnictwo, sadownictwo

Opis stanowiska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydata do pracy na stanowisko specjalisty ds. agrometeorologii i fenologii w Zespole Prognoz Specjalistycznych.

Miejsce pracy: Poznań, ul. Dąbrowskiego 174/176

Zakres obowiązków:
 • bieżące, merytoryczne prowadzenie i nadzorowanie serwisu internetowej osłony agrometeorologicznej Polski;
 • poszerzanie zakresu osłony agrometeorologicznej o nowe zagadnienia związane z produkcją rolną;
 • bieżące gromadzenie i kontrola ilościowa, jakościowa oraz merytoryczna informacji o pojawach fenologicznych z sieci pomiarowej IMGW-PIB;
 • bieżące opracowywanie materiałów fenologicznych w formie liczbowej oraz za pomocą narzędzi GIS i przygotowanie ich do zamieszczania na stronach internetowych IMGW-PIB;
 • systematyczne przekazywanie opracowanych danych fenologicznych do Centralnej Bazy Danych;
 • inicjowanie prac metodycznych i badawczych w zakresie w/w dziedzin;
 • realizacja prac i analiz dotyczących szeroko rozumianego środowiska naturalnego przede wszystkim w zakresie agrometeorologii, a także klimatologii i meteorologii, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska suszy;
 • popularyzacja wyników prac i analiz w formie publikacji, wystąpień na konferencjach, spotkaniach tematycznych itp.;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi IMGW-PIB w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych zadań.

Wymagania

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe: rolnictwo, meteorologia i klimatologia lub pokrewne;
 • wiedza ogólna w zakresie agrometeorologii, fenologii (w zakresie roślin dziko rosnących i uprawnych), klimatologii oraz statystyki;
 • podstawy wiedzy o wzajemnych powiązaniach i interakcjach pomiędzy poszczególnymi sferami środowiska naturalnego;
 • kreatywność w inicjowaniu prac metodycznych i badawczych w zakresie agrometeorologii i fenologii;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • praktyczna znajomość aplikacji GIS;
 • zdolność przestrzennego i logicznego myślenia;
 • znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność samodzielnej pracy, w tym planowania i samodzielnego zorganizowania czasu pracy;
 • zaangażowanie, komunikatywność, sumienność, chęć rozwoju zawodowego.

Oferujemy

Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • ciekawą i różnorodną pracę;
 • możliwości doskonalenia zawodowego;
 • szeroki zakres obowiązków kształtujących samodzielność w podejmowaniu decyzji;
 • prywatną opiekę medyczną w ramach opłaconego przez pracownika pakietu.

Inne informacje

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres teresa.pindor@imgw.pl w terminie do 10.10.2019r. (decyduje data wpłynięcia do IMGW-PIB) następujących dokumentów:

CV;
listu motywacyjnego z uwzględnieniem informacji o wysokości oczekiwanego wynagrodzenia brutto;
kopii wszelkiego rodzaju zaświadczeń potwierdzających posiadane kwalifikacje; odbyte staże, kursy, szkolenia itp.
W zależności od Pani/Pana decyzji, na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informacje o pracodawcy

Do podstawowych statutowych zadań Instytutu należy prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz służb państwowych w dziedzinach: meteorologii, hydrologii, oceanologii, gospodarki i inżynierii wodnej, jakości zasobów wodnych, gospodarki ściekowej, utylizacji osadów ściekowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony