Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Zespole Prognoz Specjalistycznych ds. prognoz długoterminowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB Numer referencyjny: Specjalista ds. prognoz długoterminowych Data publikacji: 11 września 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Powietrze i klimat: Meteorologia
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydata do pracy na stanowisko specjalisty w Zespole Prognoz Specjalistycznych ds. prognoz długoterminowych

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Podleśna 61

Zakres obowiązków:
  • doskonalenie metodyk w zakresie prognoz miesięcznych i sezonowych dla Polski oraz wdrożenie ich do pracy operacyjnej,
  • gromadzenie danych służących doskonaleniu metodyk, wykonywanie prac technicznych w procesie przygotowywania prognoz,
  • opracowywanie prognoz 14-dniowych, miesięcznych i sezonowych dla Polski
  • śledzenie postępu w zakresie rozwiązań metodycznych i technicznych dotyczących prognoz długoterminowych i sezonowych,
  • uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i projektach także międzynarodowych,
  • przygotowywanie publikacji dotyczących zagadnień z dziedziny prognoz długoterminowych i sezonowych.

Wymagania

Wymagania:
  • wykształcenie co najmniej wyższe kierunkowe (matematyka, statystyka, fizyka atmosfery),
  • umiejętność programowania (np. R, Pascal, Java), znajomość zagadnień modelowania numerycznego, uczenia maszynowego,
  • znajomość zagadnień z zakresu analiz statystycznych w szczególności analizy dużych zbiorów danych (Big Data, Data Mining),
  • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z dokumentacji i publikacji w tym języku.

Inne informacje

Termin i forma składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do 4.10.2019r. na adres: Teresa.Pindor@imgw.pl


W zależności od Pani/Pana decyzji, na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.
 

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informacje o pracodawcy

Do podstawowych statutowych zadań Instytutu należy prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz służb państwowych w dziedzinach: meteorologii, hydrologii, oceanologii, gospodarki i inżynierii wodnej, jakości zasobów wodnych, gospodarki ściekowej, utylizacji osadów ściekowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony