Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Młodszy specjalista/Specjalista/Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Numer referencyjny: DO.1110.12-KO.2023 Data publikacji: 06 czerwca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Powietrze i klimat: Zmiany klimatu, adaptacja, Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Zespół Programów Redukcji Emisji w KOBiZE poszukuje pracownika do wzmocnienia zespołu zajmującego się monitorowaniem polityk i działań w zakresie ochrony klimatu i powietrza oraz prognozowaniem zmian aktywności sektorów gospodarki.

Zakres obowiązków:

 • Monitorowanie i ocena polityk i działań ochrony klimatu i powietrza, w tym zwłaszcza w obszarze sektora procesów przemysłowych - zbieranie informacji i prowadzenie analiz,  rozwijanie metodyki i narzędzi do oceny efektów polityk i działań w zakresie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, budowa i aktualizacja bazy danych i informacji o politykach i działaniach ochrony klimatu i powietrza.
 • Opracowanie prognoz zmian aktywności dla poszczególnych sektorów/gałęzi gospodarki, w tym zwłaszcza dla sektora procesów przemysłowych - zbieranie oraz analiza danych i informacji, rozwijanie metodyk i narzędzi do prognozowania zmian aktywności, opracowanie prognoz zmian aktywności.
 • Udział w opracowywaniu scenariuszy emisyjnych i analiz na potrzeby m.in. planów redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz innych analiz w zakresie polityki ochrony klimatu.
 • Udział w pracach nad przygotowaniem projektu Krajowego Planu Ograniczania Zanieczyszczenia Powietrza i innych dokumentów z nim związanych.
 • Udział w przygotowywaniu projektów raportów w zakresie wypełniania zobowiązań dot. ochrony klimatu wynikających z prawa Unii Europejskiej oraz Konwencji Klimatycznej (UNFCCC), Protokołu z Kioto i Porozumienia Paryskiego zgodnie z wymogami zawartymi w wytycznych określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej oraz decyzjach UNFCCC.
 • Współpraca z organami administracji publicznej, instytucjami krajowymi i międzynarodowymi oraz ekspertami indywidualnymi na potrzeby realizacji ww. zadań.
 • Opiniowanie dokumentów i aktów prawnych w zakresie ochrony klimatu i ochrony powietrza.

Udział w spotkaniach, konferencjach, warsztatach, szkoleniach, seminariach, grupach technicznych ekspertów i innych spotkaniach w zakresie tematów leżących w kompetencjach zespołu.

Wymagania

 • studia wyższe - preferowane kierunki techniczne, mile widziane kierunki związane z przemysłem, jak np. inżynieria chemiczna i procesowa, biogospodarka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska,
 • język angielski umożliwiający komunikację w mowie i piśmie (poziom B2/C1),
 • pakiet MS Office, biegła znajomość Excel,
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata pracy, mile widziane doświadczenie w obszarze związanym z wybraną gałęzią przemysłu,
 • doświadczenie w analizie danych statystycznych oraz pracy na dużych zbiorach danych,
 • zainteresowanie tematyką ochrony środowiska, ochrony klimatu lub gospodarką niskoemisyjną,
 • zdolność analitycznego myślenia, kreatywność, rzetelność, samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole i umiejętność szybkiego uczenia się,
 • wiedza z zakresu ekonomii i tworzenia prognoz gospodarczych,
 • wiedza w zakresie polityki/regulacji dot. ochrony klimatu i powietrza.

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość pracy częściowo zdalnej,
 • aktywne wsparcie rozwoju zawodowego,
 • możliwość uczestnictwa w tworzeniu rozwiązań na rzecz wdrażania efektywnej polityki ochrony klimatu i powietrza,
 • możliwość realizacji ambicji naukowych oraz awansu naukowego,
 • pracę w międzynarodowym środowisku ekspertów,
 • kartę sportową i program opieki medycznej,
 • kurs języka angielskiego dofinansowany przez pracodawcę,
 • dofinansowania z funduszu socjalnego.

Inne informacje

Termin i miejsce składania dokumentów i oświadczeń:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego, w terminie do dn. 22.06.2023 r. drogą elektroniczną na adres: kariera@ios.gov.pl z dopiskiem w temacie: „Praca w Zespole Programów Redukcji Emisji – Specjalista ds. przemysłu”.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji nr ogłoszenia: DO.1110.12-KO.2023 na stanowisko Młodszego specjalisty/ Specjalisty/Starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zespole Programów Redukcji Emisji, KOBiZE przez administratora, którym jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Słowicza 32, 02-170 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034, NIP5250007307 REGON001240700. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.”

Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone niezwłocznie.
 
Aplikacje kandydatów do pracy zawierające braki lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone niezwłocznie.

Prosimy o wyrażenie zgody na kontakt z Państwa poprzednimi pracodawcami, w celu sprawdzenia informacji zawartych w przedkładanej dokumentacji, w tym referencji.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

IOŚ-PIB zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru na każdym etapie i bez podania przyczyny. Informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów.

Administratorem danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Słowicza 32, 02-170 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w IOŚ-PIB na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wzory dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: Praca - Instytut Ochrony Środowiska (ios.edu.pl).

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nadrzędnym celem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw ochrony środowiska, dostarczanie wiedzy administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotom gospodarczym, a także podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. IOŚ-PIB jest wiodącą w kraju jednostką naukowo-badawczą w zakresie ochrony środowiska. Potwierdzeniem rangi Instytutu jest przeprowadzona w 2017 r. kompleksowa ocena działalności naukowej i badawczo-rozwojowej za lata 2013-2016, w ramach której IOŚ-PIB po raz kolejny uzyskał kategorię naukową A.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony