Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Młodszy specjalista/Specjalista/Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Numer referencyjny: DO.1110.37-KZ.2023 Data publikacji: 06 listopada 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa na zastępstwo Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring), Zmiany klimatu, adaptacja

Opis stanowiska

Zespół Programów Redukcji Emisji w KOBiZE poszukuje pracownika do zespołu zajmującego się monitorowaniem polityk i działań w zakresie ochrony klimatu i powietrza oraz prognozowaniem zmian aktywności sektorów gospodarki.

Zakres obowiązków:
 • monitorowanie i ocena polityk i działań ochrony klimatu i powietrza, w tym zwłaszcza w obszarze sektora transportu - zbieranie informacji i prowadzenie analiz, rozwijanie metodyk i narzędzi do oceny efektów polityk i działań w zakresie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, budowa i aktualizacja bazy danych i informacji o politykach i działaniach ochrony klimatu i powietrza,
 • opracowanie prognoz zmian aktywności dla poszczególnych sektorów/gałęzi gospodarki, w tym zwłaszcza dla sektora transportu - zbieranie oraz analiza danych i informacji, rozwijanie metodyk i narzędzi do prognozowania zmian aktywności,
 • udział w opracowywaniu scenariuszy emisyjnych i analiz na potrzeby m.in. planów redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz innych analiz w zakresie polityki ochrony klimatu,
 • udział w pracach nad przygotowaniem projektu Krajowego Planu Ograniczania Zanieczyszczenia Powietrza i innych dokumentów z nim związanych,
 • udział w przygotowywaniu projektów raportów w zakresie wypełniania zobowiązań dot. ochrony klimatu wynikających z prawa Unii Europejskiej oraz Konwencji Klimatycznej (UNFCCC) i Porozumienia Paryskiego zgodnie z wymogami zawartymi w wytycznych określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej oraz decyzjach UNFCCC,
 • współpraca z organami administracji publicznej, instytucjami krajowymi i międzynarodowymi oraz ekspertami indywidualnymi na potrzeby realizacji ww. zadań,
 • opiniowanie dokumentów i aktów prawnych w zakresie ochrony klimatu i ochrony powietrza,
 • udział w spotkaniach, konferencjach, warsztatach, szkoleniach, seminariach, grupach technicznych ekspertów i innych spotkaniach w zakresie tematów leżących w kompetencjach zespołu.

Wymagania

Wymagania obowiązkowe:
 • studia wyższe - preferowane kierunki techniczne, mile widziane kierunki związane z transportem lub ochroną środowiska,
 • jęz. angielski umożliwiający komunikację w mowie i piśmie (poziom B2/C1),
 • pakiet MS Office, biegła znajomość Excel.

Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne), które będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji:

 • doświadczenie zawodowe: 3 lata pracy, mile widziane doświadczenie w obszarze związanym z transportem nisko i zero-emisyjnym,
 • doświadczenie w analizie danych statystycznych oraz pracy na dużych zbiorach danych,
 • zainteresowanie tematyką ochrony środowiska, ochrony klimatu lub gospodarką niskoemisyjną,
 • zdolność analitycznego myślenia, kreatywność, rzetelność, samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole i umiejętność szybkiego uczenia się,
 • wiedza z zakresu ekonomii i tworzenia prognoz gospodarczych,
 • wiedza w zakresie polityki/regulacji dot. ochrony klimatu i powietrza.

Oferujemy


 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (umowa na zastępstwo),
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • aktywne wsparcie rozwoju zawodowego,
 • możliwość realizacji ambicji naukowych oraz awansu naukowego,
 • pracę w międzynarodowym środowisku ekspertów,
 • możliwość uczestnictwa w tworzeniu rozwiązań na rzecz wdrażania efektywnej polityki ochrony klimatu i powietrza,
 • możliwość pracy częściowo zdalnej,
 • elastyczny czas pracy (rozpoczęcie pracy między godz. 7.00 a 9.00),
 • kurs języka angielskiego dofinansowany przez pracodawcę,
 • dofinansowania z funduszu socjalnego,
 • dofinansowanie do karty sportowej i pakietu opieki medycznej.

Inne informacje

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w terminie do 30.11.2023 r. na adres poczty elektronicznej kariera@ios.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Praca w Zespole Programów Redukcji Emisji – Specjalista ds. transportu”. Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym wizerunku w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji nr ogłoszenia: DO.1110.37-KZ.2023 na stanowisko Młodszy Specjalista/Specjalista/Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny przez administratora, którym jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Słowicza 32, 02-170 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034, NIP 5250007307 REGON 001240700. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu. Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone niezwłocznie. Prosimy o wyrażenie zgody na kontakt z Państwa poprzednimi pracodawcami, w celu sprawdzenia informacji zawartych w przedkładanej dokumentacji, w tym referencji.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
IOŚ-PIB zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru na każdym etapie i bez podania przyczyny.
Informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów.
Administratorem danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Słowicza 32, 02-170 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w IOŚ-PIB na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu.
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wzory dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej https://ios.edu.pl/praca/

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nadrzędnym celem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw ochrony środowiska, dostarczanie wiedzy administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotom gospodarczym, a także podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. IOŚ-PIB jest wiodącą w kraju jednostką naukowo-badawczą w zakresie ochrony środowiska. Potwierdzeniem rangi Instytutu jest przeprowadzona w 2017 r. kompleksowa ocena działalności naukowej i badawczo-rozwojowej za lata 2013-2016, w ramach której IOŚ-PIB po raz kolejny uzyskał kategorię naukową A.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony