Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.05.2022 17 maja 2022

Starszy specjalista inżynieryjno - techniczny

Pracodawca: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy Numer referencyjny: DO.1110.10- BL.2022 Data publikacji: 09 maja 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Badania naukowe
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)

Opis stanowiska

Zakres obowiązków:
 • Przygotowanie próbek środowiskowych do analiz chemicznych,
 • Obsługa aparatów do analiz śladowych (ICP-OES (AES), F-AAS, GF-AAS),
 • Opracowanie i walidacja metod analitycznych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
 • Udział w projektach rozwojowych i wdrożeniowych,
 • Opracowywanie, analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań,
 • Opracowywanie raportów,
 • Praca zgodna z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe w kierunku chemia lub pokrewne,
 • Znajomość metod przygotowania próbek w analizach nieorganicznych,
 • Kreatywność, zdolność do analitycznego myślenia,
 • Samodzielność w pracy laboratoryjnej i umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,

Dodatkowymi atutami będą:
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Minimum rok doświadczenia w pracy przy analizach pierwiastków technikami ICP-OES (AES), F-AAS, GF-AAS,
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie badań i identyfikacji związków za pomocą różnych technik analitycznych,
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie pracy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • Udział w projektach badawczych i rozwojowych (w tym międzynarodowych),
 • Aktywne wsparcie w rozwoju zawodowym,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • Możliwość skorzystania z karty sportowej i programu opieki medycznej,
 • Kurs języka angielskiego dofinansowany przez pracodawcę,
 • Dofinansowania z funduszu socjalnego.

Inne informacje

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów, w terminie do dnia 31.05.2022 r. drogą
elektroniczną na adres: kariera@ios.gov.pl z dopiskiem w temacie „CentLab - Praca na stanowisku
specjalisty inżynieryjno - technicznego”.

Inne informacje:
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji nr ogłoszenia: DO.1110.10-
BL.2022 na stanowisko specjalisty inżynieryjno - technicznego, którym jest Instytut Ochrony
Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548
Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000032034, NIP5250007307 REGON001240700. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.

Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji i zostaną
zniszczone niezwłocznie.

Aplikacje kandydatów do pracy zawierające braki lub otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane
w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone niezwłocznie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
IOŚ-PIB zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru na każdym etapie i bez
podania przyczyny.
Informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów.

Administratorem danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548
Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wzięcia przez
Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w IOŚ-PIB na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu.
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wzory dokumentów i
oświadczeń dostępne są na stronie internetowej http://www.ios.org.pl/bip2/index.php?id=1047

Wyślij swoją kandydaturę

Niektóre telefony i tablety nie umożliwiają załączania plików tekstowych.
W takim przypadku radzimy skorzystać z komputera.
(* Wymagane pola)
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nadrzędnym celem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw ochrony środowiska, dostarczanie wiedzy administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotom gospodarczym, a także podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony