Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.01.2022 23 stycznia 2022

Koordynator/Manager Projektu w Departamencie Energii i Zmian Klimatu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Konfederacja Lewiatan Numer referencyjny: 1 Data publikacji: 22 listopada 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii, Smart grids, inteligentne sieci elektroenergetyczne

Opis stanowiska

Cele i główne zadania dla osoby na tym stanowisku:
Zarządzanie projektem dotyczącym utworzenia i funkcjonowania Rady ds. Czystego Powietrza.

W ramach zadań koordynatora, kluczowa będzie:
• Bieżąca organizacja pracy Rady ds. Czystego Powietrza oraz grup roboczych w ramach Rady, w tym przygotowanie i organizacja spotkań, przeprowadzenie spotkań, przygotowanie podsumowań spotkań itd.
• Rekrutacja firm członkowskich do prac Rady.
• Regularny kontakt z członkami Rady i grup roboczych oraz przedstawicielami administracji publicznej.
• Bieżące monitorowanie inicjatyw regulacyjnych i strategicznych w zakresie ochrony powietrza i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw prywatnych.
• Przygotowanie propozycji przekazów komunikacyjnych z prac Rady i bliska współpraca z zespołem komunikacji w tym zakresie. Efektywne prezentowanie tematów Konfederacji Lewiatan w mediach.
• Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykami w projekcie.
• Monitorowanie kluczowych parametrów projektu oraz zapewnienie wysokiej jakości realizacji projektu.
• Monitorowanie budżetu i wydatków, we współpracy z ekspertem finansowym.
• Raportowanie i prezentowanie postępu projektu, przygotowanie i dostarczanie sprawozdań merytorycznych związanych z realizacją projektu.
• Udział w wyborze oraz współpraca z ekspertami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację projektu.
• Współpraca ze Związkiem Pracodawców Prywatnych Energetyki oraz: Radą ds. Zielonej Transformacji, Radą Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i Radą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) – wewnętrznych Rad Konfederacji Lewiatan.

Wymagania

Nasze wymagania:
- wykształcenie wyższe;
- doświadczenie zawodowe lub dobre rozumienie zagadnień regulacyjnych i strategicznych w zakresie ochrony powietrza;
- doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania projektami w roli koordynatora/managera projektu finansowanych ze źródeł zewnętrznych, na przykład z funduszy unijnych; Oczekujemy, że kandydat lub kandydatka wskaże trzy projekty, którymi zarządzał lub zarządzała w funkcji koordynatora w okresie ostatnich 6 lat, wraz z informacją o budżecie tych projektów oraz osiągniętych produktach/ rezultatach;
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona praktycznym wykorzystywaniem języka branżowego we wcześniejszej pracy zawodowej;
- mile widziane doświadczenie we współpracy z administracją publiczną;
- bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, otwartość, umiejętność nawiązywania relacji i zdobywania kontaktów;
- proaktywność i wysokie standardy efektywności pracy;
- zdolność do samodzielnego organizowania pracy i zadań, dobra organizacja środowiska pracy;
- umiejętność prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych;
- rozumienie i zbieżność poglądów z misją i wartościami Konfederacji Lewiatan.

Oferujemy

To oferujemy:
- pracę na pełen etat na czas trwania projektu (2 lata);
- konkurencyjne wynagrodzenie;
- pakiet opieki medycznej;
- możliwość realnego wpływu na kształt interwencji publicznej na poziomie UE i krajowym;
- bardzo ciekawe wyzwania zawodowe;
- pracę w przyjaznym zespole, w stabilnej, prestiżowej organizacji.

Inne informacje

Prosimy o dołączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych (włączając fotografię zamieszczoną w CV) przez administratora danych Konfederacja Lewiatan z siedzibą ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa dla celów prowadzenia rekrutacji, w której biorę udział.
Oświadczam, że administrator danych osobowych spełnił w stosunku do mnie obowiązek informacyjny wynikający z przepisów prawa.”
Osoby zainteresowane udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dołączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych (włączając fotografię zamieszczoną w CV) przez administratora danych Konfederacja Lewiatan z siedzibą ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa dla celów prowadzenia przyszłych rekrutacji, w tym na przesyłanie mi ofert pracy.”
Pełną informację odnośnie przetwarzania

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan jest wpływową polską organizacją biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej, która zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dbamy o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego.

Konfederacja Lewiatan zrzesza ponad 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Jesteśmy członkiem Rady Dialogu Społecznego. Jako jedyna reprezentatywna organizacja polskich pracodawców mamy stałe przedstawicielstwo w Brukseli i należymy do BusinessEurope - największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony