Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2021 15 czerwca 2021

Specjalista ds. ochrony środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: MENTOR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚRODOW Numer referencyjny: 1-11-2020 Data publikacji: 19 kwietnia 2021 Lokalizacja: Goleniów - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Budownictwo i architektura: Projektowanie budynków, nadzór nad budową
Gospodarka odpadami: Ewidencja, raporty
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Specjalsita w ramach nadzoru środowiskowego powinien: 

1. Zapewnić kontrolę przestrzegania przez wykonawcę i jego Partnerów/Podwykonawców najlepszych praktyk ochrony środowiska, lokalnych norm, przepisów i innych istotnych aktów prawnych
2.Prowadzić  nadzór nad wykonywaniem obowiązków firmy wynikających z przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami
3. Prowadzić  kompleksową  ewidencję oraz sprawozdawczość dotyczącą  gospodarki odpadami za pośrednictwem BDO
4. Wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska wraz z przygotowaniem wymaganych prawem sprawozdań/raportów
5. Przygotowanie raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)
6.Reprezentowanie Klienta w czasie kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
7. Prowadzenie korespondencji z Organami Państwowymi / Lokalnymi  w kwestiach dotyczących ochrony środowiska.
8.Nadzór nad sporządzaniem wniosków i dokumentacji w celu uzyskania decyzji, pozwoleń oraz zezwoleń środowiskowych
9.Nadzorór i organizacja akredytowanych pomiarów środowiskowych
10. Realizacja  przekrojowych audytów dotyczących ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami
11. Zapewnić metodyczną pomoc dla organów budowlanych w kwestiach ochrony środowiska
12. Zapewnić wsparcie dla organów nadzoru budowlanego podczas przeprowadzania spotkań przedzmianowych dotyczących ochrony środowiska
13. Upewniać się, że zgodnie z zatwierdzonymi procedurami Głównego Wykonawcy odchylenia od wymagań ochrony środowiska są prawidłowo wykrywane i zgłaszane
14. Zapewnić prawidłowe działania i doradztwo dotyczące ochrony środowiska podczas inspekcji przeprowadzanych przez organy nadzoru i kontroli
15. Zapewnić wdrożenie instrukcji organów nadzoru
16. Dostarczyć kierownictwu wyższego szczebla   wsparcie w zakresie identyfikacji, monitorowania i kontroli wymogów dotyczących ochrony środowiska, wynikających z przepisów międzynarodowych i lokalnych, kodeksów, zasad i norm mających zastosowanie do Inwestycji
17. Wdrożyć analizę potrzeb szkoleniowych dla personelu zaangażowanego w Inwestycję
18. Opracować z pomocą kierownictwa wyższego szczebla Wykonawcy roczny plan szkoleń  dotyczących ochrony środowiska
19. Zapewniać prowadzenie szkoleń dotyczących ochrony środowiska dla personelu Wykonawcy, oraz weryfikacja szkoleń prowadzonych przez jego Partnerów i Podwykonawców
20. Przeprowadzać audyty Podwykonawców, mające na celu sprawdzenie zgodności z wymaganiami ochrony środowiska
21. Przechowywać dokumentację w porządku, regularnie przeglądać wiadomości otrzymane za pośrednictwem poczty elektronicznej i odpowiadać na nie w odpowiednim czasie
22. Monitorować zasady ochrony środowiska

Wymagania

1. Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska.
2. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku: przynajmniej 3 lata.
3. Wymagania dodatkowe: dobra umiejętność komunikowania się w języku angielskim, pisemnym i ustnym.
4. Obsługa komputera (pakiet MS Office).
5. Prawo jazdy kat. B.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

MENTOR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚRODOW

Mentor Consulting Sp. z o.o. Środowiskowa Sp. k. jest przedsiębiorstwem, które funkcjonując w branży zarządzania środowiskiem obejmuje swoją działalnością szerokie spektrum zagadnień towarzyszących procesom inwestycyjnym: od oceny ryzyka środowiskowego, przez nadzór realizacyjny, aż po działania czynnej ochrony środowiska. Jesteśmy specjalistycznym zespołem, którego trzon stanowią wykwalifikowani, posiadający wieloletnie doświadczenie eksperci, wywodzący się z działu środowiskowego spółki Mentor Consulting Sp. z o.o. Naszą działalność prowadzimy na wielu płaszczyznach, bazując na interdyscyplinarnym podejściu i szerokiej wiedzy branżowej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony