Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. technicznych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA w m. st. Warszawie sp. z Numer referencyjny: ST/2019 Data publikacji: 20 sierpnia 2019 Lokalizacja: WARSZAWA - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (3 m-ce (okres próbny)) Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gospodarka odpadami: Zarządzanie, odbiór, zbiórka selektywna

Opis stanowiska

 • Przetwarzanie informacji o charakterze technicznym związanych z realizacją inwestycji budowlanych Spółki,
 • Katalogowanie i inwentaryzacja na potrzeby Spółki wszelkiej dokumentacji technicznej, budowlanej, wykonawczej i powykonawczej opracowywanej przez Wykonawców kontraktów usługowych i budowlanych,
 • Przygotowywanie na potrzeby kontraktów usługowych i budowlanych wszelkich dokumentów i raportów o charakterze technicznym,
 • Wspieranie działań i czynności związanych z realizacją budowlanych kontraktów usługowych oraz wykonywaniem prac budowlanych w zależności do potrzeb JRP,
 • Przygotowywanie wszelkich informacji o charakterze technicznym na etapie projektowym oraz podczas robót budowlanych, jak również  współudział w przeciwdziałaniu występowania potencjalnych ryzyk,
 • Uczestniczenie w postępowaniu przetargowym na wykonywanie robót budowlanych i dokonywanie oceny ofert na wykonywanie robót budowlanych w zależności od potrzeb.
 • Koordynacja procesu opiniowania dokumentacji projektowej przez zespoły Inżyniera Kontraktu i Pomocy Technicznej,
 • Koordynacja wszelkich działań związanych z wdrażaniem realizacji robót budowlanych wszystkich odcinków kontraktu budowlanego oraz kontraktów towarzyszących.

Wymagania

 • wykształcenie techniczne,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy przy realizacji projektów infrastrukturalnych realizowanych ze środków UE,
 • język angielski na poziomie podstawowym,
 • znajomość: Pakiet MS Office, Excel, programy kosztorysowe (np. Norma Pro),
 • mile widziana znajomość Warunków Kontraktowych FIDIC, posiadanie uprawnień budowlanych, projektowych lub wykonawczych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarnej.
 • sumienność, samodzielność, dyscyplina oraz dobra organizacja własnej pracy,
 • pracowitość i dokładność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy

 • Pracę w stabilnej firmie – 90 lat na stołecznym rynku,
 • Umowę o pracę,
 • Dodatkową opiekę medyczną,
 • Ubezpieczenie grupowe,
 • Miejsce parkingowe,
 • Dofinansowanie do wypoczynku (tzw. wczasy pod gruszą),
 • Szkolenia zawodowe.

Inne informacje

Do życiorysu prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji.”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. WARSZAWIE sp. z o.o. (dalej: MPO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek jest konieczne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu przeprowadzenia rekrutacji jest art 6 ust.1 lit. a)  RODO czyli zgoda, którą może Pan/Pani w każdej chwili odwołać, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do czasu odwołania zgody. MPO może przetwarzać dane osobowe także na podstawie art 6 ust.1 lit. f)  RODO czyli w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych jakim jest zabezpieczenie lub obrona roszczeń, których źródłem może być m.in. podniesienie zarzutu dyskryminacji. W tym celu dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, prawną a także podmiotom wspierającym MPO w zakresie rekrutacji. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Ma Pan/Pani prawo żądania od MPO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu otrzymania Pana/Pani CV. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iodo@mpo.com.pl

Informacje o pracodawcy

Firma świadcząca kompleksowe usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony