Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2023 27 września 2023

Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Wodnej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: 103609 Data publikacji: 02 sierpnia 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Dystrybucja, wodociągi

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Gospodarki Wodnej w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Wsi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przygotowuje dokumenty związane z wdrażaniem i realizacją inwestycji B3.3.1 Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich;
 • współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji B3.3.1 KPO;
 • monitoruje wykonanie i przygotowuje sprawozdania z realizacji miernika dla inwestycji B3.3.1;
 • współuczestniczy w przygotowaniu sprawozdania z realizacji projektu Retencja na obszarach wiejskich;
 • monitoruje i sprawozdaje realizację kamienia milowego reformy B3.3;
 • współpracuje z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie monitorowania i aktualizacji KPO w zakresie inwestycji B3.3.1;
 • współuczestniczy w opiniowaniu dokumentów dotyczących instrumentów finansowych kierowanych na rozwój retencji na obszarach wiejskich;
 • przygotowuje odpowiedzi na pisma, postulaty petycje kierowane do MRiRW dotyczące prowadzonych zagadnień.

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

Wymagania

Niezbędne:
 • 3 lata stażu pracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (poziom co najmniej A1)
 • Znajomość podejścia projektowego
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego, prawa wodnego, wybranych zagadnień prawa cywilnego, a także przepisów z zakresu finansów publicznych
 • Umiejętność interpretacji przepisów ustawowych i wykonawczych
 • Znajomość dyrektyw UE dotyczących ochrony środowiska na obszarach rolniczych i gospodarki wodnej
 • Znajomość zasad wdrażania programów pomocowych UE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria i gospodarka wodna lub inżynieria środowiska
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej, w szczególności melioracji wodnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość zagadnień związanych Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3-letni staż pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego na kierunku inżynieria i gospodarka wodna lub inżynieria środowiska
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 6-miesięcznego doświadczenia zawodowego z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej, w szczególności melioracji wodnych

Termin składania dokumentów: 16.08.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
 • Decyduje data wpływu do MRiRW
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony