Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor Nadzoru w Specjalności Sanitarnej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: MPWiK m.st. Warszawie S.A. Numer referencyjny: Nr ref. 186/18 Data publikacji: 06 lutego 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Woda: Zarządzanie wodą w mieście
Ryzyko: Zagrożenia technologiczne, awarie przemysłowe
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Obecnie poszukujemy Pracownika na stanowisko: Inspektor Nadzoru (Pion Rozwoju- Dział Przygotowywania Inwestycji i Remontów- Wydział Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów)

Główny zakres obowiązków:
 • kontrola wykonywania robót na budowie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, przepisami BHP i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót,
 • sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,
 • kontrola, potwierdzenie i rozliczenie finansowe nadzorowanych prac,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki,
 • sporządzanie dokumentacji dla robót dodatkowych (protokoły konieczności, kosztorysy inwestorskie, wnioski o rozpoczęcie postępowania),
 • sprawdzanie przedmiarów i zgłaszanie uwag do dokumentacji,
 • bieżące uzupełnianie raportów.

Wymagania

Od Kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego kierunkowego – sanitarnego,
 • posiadania uprawnień budowlanych w specjalności sanitarnej bez ograniczeń,
 • bardzo dobrej znajomości przepisów prawa budowlanego,
 • minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego,
 • umiejętności obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office,
 • prawa jazdy kat. B,
 • umiejętności efektywnej organizacji czasu pracy,
 • komunikatywności,
 • samodzielności, dokładności i rzetelności.

Oferujemy

Naszym pracownikom oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji,
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO),
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój,
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej,
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych.

Inne informacje

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Inspektor Nadzoru 186/18”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informacje o pracodawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna gwarantuje wypełnienie statutowego obowiązku, jakim jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. eksploatuje własną sieć wodociągową z przyłączami o długości ok. 3500 km oraz kanalizacyjną o długości ok. 3300 km. Wodociągi Układu Centralnego dostarczają do sieci miejskiej ponad 300 tys. m3 na dobę.

Przedsiębiorstwo realizuje szereg zadań inwestycyjnych w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej miasta. Przygotowaniem inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich zajmuje się specjalnie do tego celu powołana Jednostka Realizująca Projekt.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony