Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. Technologii Oczyszczania Ścieków

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: MPWiK m.st. Warszawie S.A. Numer referencyjny: Nr ref. 82/18 Data publikacji: 06 lutego 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Oczyszczanie ścieków, Analizy, badania laboratoryjne

Opis stanowiska

Obecnie poszukujemy Pracownika na stanowisko: Specjalista ds. Technologii Oczyszczania Ścieków  (Wybrany Kandydat zostanie zatrudniony na stanowisku Inspektora / Starszego Inspektora / Specjalisty / Starszego Specjalisty w Wydziale Zabezpieczenia Technicznego)

Główny zakres obowiązków:
 • nadzór nad prowadzeniem procesów technologicznych oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami pozwolenia wodnoprawnego, reagowanie na pojawiające się problemy związane z procesem oczyszczania ścieków, generowanie wytycznych w celu osiągnięcia poprawy przebiegu procesu,
 • opracowywanie harmonogramów analiz laboratoryjnych ścieków oraz odpadów technologicznych, współpraca z laboratorium, bieżąca analiza wyników badań,
 • analiza raportów Dyspozytorni w zakresie danych technologicznych, monitorowanie pracy obiektów, maszyn i urządzeń zainstalowanych w oczyszczalni,
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, osadowej i odpadów technologicznych oraz w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska w obszarze działalności Zakładu,
 • udział w tworzeniu planów zakupów materiałów i usług,
 • opracowywanie oraz sprawdzanie dokumentacji sporządzanej na potrzeby zamówień publicznych m.in. sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia, weryfikacja projektów umów itp.,
 • udział w procesie inwestycyjnym, w tym generowanie propozycji zmian technologicznych, opiniowanie dokumentacji dla modernizacji i rozbudowy obiektów oczyszczalni oraz współpraca z zespołem technologicznym Wykonawcy,
 • przygotowywanie i aktualizacja dokumentów w tym procedur oraz instrukcji,
 • reprezentowanie Zakładu na seminariach, konferencjach, przygotowywanie prezentacji oraz publikacji dot. funkcjonowania Zakładu, prezentowanie Zakładu gościom.

Wymagania

Od Kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego z zakresu Inżynierii Środowiska, Ochrony Środowiska lub Biotechnologii,
 • minimum 1 roku doświadczenia zawodowego,
 • wiedzy z zakresu technologii oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami,
 • dobrej znajomości pakietu Microsoft Office,
 • znajomości zagadnień z zakresu ustaw: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, Ustawa o odpadach, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętności prowadzenia korespondencji,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności efektywnej organizacji czasu pracy.

Oferujemy

Naszym pracownikom oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji,
 • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO),
 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej,
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
 • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych.

Inne informacje

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Nr ref. 82/18”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informacje o pracodawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna gwarantuje wypełnienie statutowego obowiązku, jakim jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. eksploatuje własną sieć wodociągową z przyłączami o długości ok. 3500 km oraz kanalizacyjną o długości ok. 3300 km. Wodociągi Układu Centralnego dostarczają do sieci miejskiej ponad 300 tys. m3 na dobę.

Przedsiębiorstwo realizuje szereg zadań inwestycyjnych w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej miasta. Przygotowaniem inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich zajmuje się specjalnie do tego celu powołana Jednostka Realizująca Projekt.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony