Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Oddziale Remontów i Usuwania Awarii

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: MPWiK m.st. Warszawie S.A. Numer referencyjny: Nr ref. 1/19 Data publikacji: 06 lutego 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami, Zarządzanie wodą w mieście

Opis stanowiska

Obecnie poszukujemy Pracownika na stanowisko: Specjalista w Oddziale Remontów i Usuwania Awarii (Pion Wody/ Zakład Sieci Wodociągowej/ Oddział Remontów i Usuwania Awarii)

Główny zakres obowiązków:
 • Przygotowanie krakingu wykonywanego systemem gospodarczym, typowanie odcinków, przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz map z naniesionymi wykopami, zakładanie zgłoszeń do krakingu w programie MB GIS Utility,
 • Przygotowanie pism dla Oddziału Remontów i Usuwania Awarii,
 • Uzgadnianie spraw związanych z krakingiem w urzędach dzielnicowych i ZDM – wnioski remontowe, zajęcia terenu, projekty organizacji ruchu,
 • Przygotowanie dokumentacji do odtworzenia nawierzchni dla firm zewnętrznych i nadzór nad realizacją umowy, tj. obmiary zakresów odtworzenia w terenie, po uzyskaniu danych z terenu tworzenie graficznie i w arkuszu kalkulacyjnym pakietów odtworzenia nawierzchni asfaltowych po usuniętych awariach wodociągowych oraz wymienionych przewodach wodociągowych metodą krakingu statycznego. Wprowadzanie do systemu MB GIS Utility danych z gotowego pakietu odtworzenia nawierzchni asfaltowych,
 • Zgłaszanie i przekazywanie terenów właściwym organom miasta po wykonanym krakingu,
 • Kontrola funkcjonalna nad przyjmowaniem, realizacją i rozliczeniem umów na usługi wykonywane przez firmy zewnętrzne,
 • Sprawdzanie powykonawczej dokumentacji technicznej i archiwizacja jej w systemie informatycznym,
 • Opracowywanie zapotrzebowań dotyczących planów materiałów, środków trwałych i usług,
 • Opracowywanie sprawozdań, raportów i innych danych dotyczących pracy Oddziału, 
 • Współudział w realizacji zadań dotyczących procesów przetargowych.

Wymagania

Od Kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego technicznego,
 • Znajomości obsługi programu Excel na poziomie zaawansowanym,
 • Znajomości obsługi programu ARC Map,
 • Umiejętności czytania rysunku technicznego sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • Znajomości prawa budowlanego,
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego.

Oferujemy

Naszym pracownikom oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji,
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele,
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie,
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie,
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie,
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą),
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska).

Inne informacje

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres e-mail: praca@mpwik.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Specjalista 1/19”.

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informacje o pracodawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna gwarantuje wypełnienie statutowego obowiązku, jakim jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. eksploatuje własną sieć wodociągową z przyłączami o długości ok. 3500 km oraz kanalizacyjną o długości ok. 3300 km. Wodociągi Układu Centralnego dostarczają do sieci miejskiej ponad 300 tys. m3 na dobę.

Przedsiębiorstwo realizuje szereg zadań inwestycyjnych w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej miasta. Przygotowaniem inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich zajmuje się specjalnie do tego celu powołana Jednostka Realizująca Projekt.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony