Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2021 20 czerwca 2021

Główny specjalista w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: NFOŚiGW Numer referencyjny: 14/DS/gł.s/2021 Data publikacji: 14 maja 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (12 miesięcy) Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna

Opis stanowiska

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:
 • Kontrola umów/ projektów realizowanych lub wdrażanych przez Narodowy Fundusz głównie w obszarze energetyki/ elektrotechniki w tym finansowanych ze środków zagranicznych w miejscu realizacji,
 • Sporządzanie informacji pokontrolnych oraz formułowanie zaleceń pokontrolnych,
 • Współpraca z komórkami odpowiedzialnymi za monitorowanie realizacji zaleceńpokontrolnych,
 • Opracowywanie i opiniowanie dokumentów w zakresie działalności NFOŚiGW.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe z zakresu finansów lub kontroli lub audytu,
 • Co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania/ realizacji/ rozliczania/kontroli projektów inwestycyjnych, w tym co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w realizacji/ przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie: energetyki/ elektrotechniki (projektowania lub wykonawstwa lub nadzorowania lub eksploatacji lub rozliczania),
 • Znajomość prawa polskiego i unijnego z zakresu: ochrony środowiska, gospodarki wodno– ściekowej oraz zamówień publicznych, podstawowych zasad finansowania projektów realizowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
 • Umiejętność współpracy w zespole,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Wymagania dodatkowe:
 • Posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania w rozumieniu Prawa budowlanego,
 • Czynne prawo jazdy kategorii B.

Inne informacje

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych:

 • Życiorys (CV) zawierający koniecznie: imię i nazwisko, adres, telefon/e-mail kontaktowy oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań/czynności, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogu wraz z rodzajem wykonywanych zadań/czynności, zgodnie z załącznikiem nr 9 do Procedury),
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór oraz  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (zgodnie z załącznikiem nr 9 do Procedury),

Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych:

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania w rozumieniu Prawa budowlanego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do dnia  28 maja 2021 r. do godz. 15:30 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl (w tytule e-maila należy wpisać nr ref. 14/DS/gł.s/2021 - decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW)

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

NFOŚiGW

Misja NFOŚiGW brzmi: "Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska".
Celem generalnym Strategii NFOŚiGW jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony