Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Asystent ds. wirusologii

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 40751 Data publikacji: 10 stycznia 2019 Lokalizacja: Bolesławiec - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Przemysł i inżynieria: Mikrobiologia, biotechnologia

Opis stanowiska

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: asystent w Laboratorium Wojewódzkim w Bolesławcu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonywanie analiz próbek roślin pod kątem porażenia przez wirusy metodą ELISA w celu stwierdzenia lub wykluczenia porażenia,
 • Dokumentowanie i zabezpieczanie materiału dowodowego z wykonywanych analiz,
 • Przygotowywanie buforów i podłoży hodowlanych do analiz wirusologicznych, bakteriologicznych i mikologicznych,
 • Obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz EZD,
 • Przyjmowanie próbek do badań laboratoryjnych.

Warunki pracy:
 • Praca laboratoryjno-biurowa,
 • Kontakt z odczynnikami chemicznymi,
 • Możliwy kontakt ze środkami ochrony roślin oraz wysiłek fizyczny przy przenoszeniu prób,
 • Praca z monitorem ekranowym,
 • Budynek nie ma podjazdu, nie ma windy,
 • Budynek 3-poziomowy - praca na każdym poziomie budynku.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Znajomość patogenów roślinnych oraz podstawowych metod analitycznych stosowanych w mikrobiologii,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Komunikatywność,
 • Niekonfliktowość,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe chemiczne, analityczne,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy diagnostycznej i analitycznej, szczególnie z zakresu wirusologii,
 • Znajomość zasad pracy zgodnych z Dobrą Praktyką Laboratoryjną (GLP),
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie roślin oraz ustawy o służbie cywilnej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Urzędu https://piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/ w zakładce Formularze)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 21.01.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071/371-84-35.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o pracodawcy

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony