Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Inspektor

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 137598 Data publikacji: 14 maja 2024 Lokalizacja: Starachowice - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO, Uprawy i żywność ekologiczna

Opis stanowiska

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor Oddział w Starachowicach.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie ewidencji zarejestrowanych przedsiębiorców, dostawców i rolników z terenu Oddziału zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie zasadami.
 • Kontrola przedsiębiorców, dostawców i rolników zajmujących się produkcją, przerobem, zaprawianiem, uszlachetnianiem i obrotem materiału siewnego.
 • Kontrola upraw GMO.
 • Kontrola upraw winorośli, z których winogrona przeznaczone są do produkcji wina gronowego.
 • Kontrola zarejestrowanych podmiotów profesjonalnych w celu weryfikacji spełnienia wymagań przepisów UE w zakresie zdrowia roślin.
 • Kontrola wykonania decyzji o dopuszczeniu do wykorzystania w gospodarstwach ekologicznych materiału konwencjonalnego.
 • Przekazywanie zainteresowanym zmian prawnych w zakresie wytwarzania, przygotowywania, oceny i obrotu materiału siewnego.
 • Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Przygotowanie informacji z wykonania powierzonych zadań.

Warunki pracy:

Praca biurowo-terenowa wymagająca kocentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca w terenie wiąże się z częstymi wyjazdami w celu przeprowadzania kontroli. Częste kontakty z klientem, wysiłek fizyczny, praca w stresie, zagrożenie korupcją. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze . Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.25-112 Kielce Ul. Wapiennikowa 21 A Starachowice ul. Stefana Żeromskiego 8/03U

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat.B (czynne użytkowanie).
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa.
 • Znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Zdolności organizacyjne.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność, dokładność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia posiadanego prawa jazdy kat. B poświadczona podpisem odręcznym za zgodność z oryginałem
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin składania dokumentów: 27.05.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony