Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor ds. nasiennictwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 44529 Data publikacji: 15 marca 2019 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa na zastępstwo Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor Oddziale we Wrocławiu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kontrola wytwarzania i obrotu materiałem siewnym (w tym materiałem zaprawionym oraz modyfikowanym genetycznie),
 • Pobieranie prób materiału siewnego, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do badań laboratoryjnych,
 • Przyjmowanie wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego oraz ocena polowa plantacji nasiennych,
 • Przyjmowanie wniosków, prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców oraz prowadzenie kontroli podmiotów podlegających urzędowej rejestracji,
 • Udział w kontrolach wykonania decyzji nałożonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
 • Kontrola akredytowanych próbobiorców i kwalifikatorów polowych,
 • Obsługa Zintegrowanego systemu informatycznego, systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,
 • Udział w planowaniu i sporządzaniu sprawozdań z zakresu nadzoru nasiennego.

Warunki pracy:
 • Praca biurowo-terenowa, częste kontakty zewnętrzne, kontakt z czynnikami alergizującymi, możliwy kontakt ze środkami ochrony roślin oraz wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób, praca z monitorem ekranowym, poruszanie się samochodem służbowym,
 • Praca na parterze budynku, jest podjazd dla niepełnosprawnych, pomieszczenia biurowe znajdują się na jednym poziomie.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie roślin, ustawy o nasiennictwie oraz o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Komunikatywność,
 • Niekonfliktowość,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w rolnictwie lub administracji,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Odporność na stres.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Urzędu https://piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/ w zakładce Formularze)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 26.03.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071/371-84-35.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o pracodawcy

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony