Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.11.2022 27 listopada 2022

Inspektor w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 107079 Data publikacji: 30 września 2022 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzeni Urzędowy Rejestr Podmiotów Profesjonalnych,
 • sprawuje nadzór nad kontrolami podmiotów wpisanych do Urzędowego Rejestru Podmiotów Profesjonalnych,
 • prowadzeni monitoring organizmów szkodliwych z wykorzystaniem pułapek,
 • przeprowadza kontrole fitosanitarne, w tym pod kątem eksportu roślin, produktów roślinnych, wystawia świadectwa fitosanitarne,
 • pracuje w Zintegrowanym Systemie Informatycznym w Ochronie Roślin i Nasiennictwie,
 • prowadzeni postępowania administracyjne.

45-835 Opole ul. Wrocławska 172

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin ( w tym aktów wykonawczych do ustaw)
 • Znajomość KPA
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Umiejętnośc radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe preferowane prawnicze, rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenia o spełnieniu pozostałych wymagań niezbędnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o spełnieniu pozostałych wymagań doddatkowych
 • Oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 10.10.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony