Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.10.2021 23 października 2021

Inspektor w Dziale Nadzoru Nasiennego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 84956 Data publikacji: 27 września 2021 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Przemysł i inżynieria: Mikrobiologia, biotechnologia

Opis stanowiska

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor Dział Nadzoru Nasiennego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Ocena polowa materiału siewnego
 • Pobieranie prób i ocena sadzeniaków ziemniaka
 • Akredytacja kwalifikatorów
 • Kontrola upraw winorośli
 • Inne zadania zlecone przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz przez kierownika Działu Nadzoru Nasiennego

Warunki pracy: Praca biurowo-terenowa wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca w terenie wiąże się z częstymi wyjazdami w celu przeprowadzania kontroli. Częste kontakty z klientem, wysiłek fizyczny, praca w stresie, zagrożenie korupcją. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

25-112 Kielce Ul. Wapiennikowa 21 A

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Prawo jazdy kat.B (czynne użytkowanie)
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość przepisów Ustawy o słuzbie cywilnej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość Ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w tym programów Microsoft Office
 • Zdolności organizacyjne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność, dokładność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym -mile widziana

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia prawa jazdy poświadczona podpisem odręcznym

Termin składania dokumentów: 11.10.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Na ofercie proszę zamieścić dopisek ”Oferta na stanowisko inspektora w Dziale Nadzoru Nasiennego WIORiN w Kielcach''.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony