Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Inspektor w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 121865 Data publikacji: 05 czerwca 2023 Lokalizacja: Koszalin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Pomiary, badania, monitoring
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzoruje i kontroluje podmioty wprowadzające do obrotu nawozy, nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE", środki wspomagające uprawę roślin oraz produkty nawozowe UE oraz pobiera próby do badań jakościowych;
 • Nadzoruje i kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących znakowania i pakowania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE;
 • Nadzoruje i kontroluje wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin oraz pobiera próby do badań jakościowych;
 • Nadzoruje i kontroluje stosowanie środków ochrony roślin oraz pobiera próby płodów rolnych do badań na obecność pozostałych środków ochrony roślin;
 • Wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego;
 • Sporządza sprawozdania i informacje z wykonania zadań z zakresu ochrony roślin i nawozów.

Warunki pracy:

 • Praca terenowo-biurowa;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie z wykorzystaniem narzędzi biurowych tj. kserokopiarka, niszczarka;
 • Gotowość do sporadycznych wyjazdów samochodem służbowym do pracy w terenie obejmującej obszar województwa zachodniopomorskiego;
 • Gotowość do pogłębiania swojej wiedzy poprzez samokształcenie oraz udział;
 • w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych;
 • Samodzielność w realizacji zadań.Praca na wysokości do 3 metrów.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością pod budynkiem urzedu;
 • Wejście główne do siedziby Inspektoratu od strony parkingu po schodach - brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach, brak windy;
 • Inspektorat znajduje się na podwyższonym parterze budynku;
 • Wejście tylne jest częściowo przystosowane dla osób poruszających się na wózkach - opuszczana platforma;
 • Brak przystosownej toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne;
 • Znajomość ustaw: o nawozach i nawożeniu, o PIORIN, o środkach ochrony roślin, kodeks postępowania administracyjnego;
 • Umiejętnosć obsługi komputera;
 • Posiadanie prawo jazdy kat. B;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
 • Znajomość ustawy: Prawo przedsiębiorców.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kserokopia lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 18.06.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony