Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Inspektor w Oddziale Granicznym w Gdyni

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 117847 Data publikacji: 28 marca 2023 Lokalizacja: Gdynia - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole fitosanitarne roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów importowanych na obszar Unii Europejskiej,
 • Wydaje z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora decyzje administracyjne związane z graniczną kontrolą fitosanitarną roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,
 • Przeprowadza kontrole fitosanitarne roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przeznaczonych na eksport do krajów trzecich,
 • Wystawia z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora świadectwa fitosanitarne dla eksportu i reeksportu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,
 • Pobiera próbki roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań laboratoryjnych,
 • Praca w Zintegrowanym Systemie Informatycznym w Ochronie Roślin i Nasiennictwie i systemie TRACES.

Warunki pracy:

 • Praca o charakterze biurowo-terenowym,
 • Praca w biurze wymagająca zorganizowania, koncentracji, staranności, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego,
 • Praca w terenie wiąże się z w szczególności ze sprawnym, samodzielnym przeprowadzanim kontroli fitosanitarnej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,
 • Praca w terenie wymaga dużej sprawności fizycznej podczs pobierania prób z kontenerów, samochodów lub statków i podczas transportu pobranych prób,
 • Biuro oddziału znajduje się na drugimm piętrze w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych,
 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Częste kontakty z trudnym klientem,
 • Praca w stresie,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Praca w systemie równoważnym.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 13 lutego 2020 r.,
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami z dnia 13 lutego 2020 r.,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego,
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.,
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów: 31.03.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%,
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa,
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 302 36 35 wew.37,
 • Wzór oświadczenia i klauzula informacyjna dostępne są na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku w zakładce "Praca i praktyki",
 • Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru otrzymają informację drogą elektroniczną. Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu,
 • Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane,
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony