Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Inspektor w Oddziale Granicznym w Gdyni

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 134159 Data publikacji: 23 lutego 2024 Lokalizacja: Gdynia - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja

Opis stanowiska

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Oddziale Granicznym w Gdyni.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowywanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej do oddziału granicznego, w tym przyjmowanie świadectw fitosanitarnych państw trzecich;
 • Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o wydanie świadectw fitosanitarnych dla eksportu i reeksportu;
 • Obsługa sekretariatu oraz interesantów;
 • Prowadzenie dokumentacji wyjazdów środków transportu;
 • Sporządzanie informacji i sprawozdań z wykonywanych zadań przez oddział graniczny;
 • Przechowywanie i prowadzenie akt korespondencji, a także innych dokumentów zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt;
 • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków zgłaszanych do oddziału granicznego.

Warunki pracy:

  • Praca o charakterze biurowym.

  • Praca w biurze wymagająca dobrego zorganizowania, koncentracji, staranności, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego.

  • Biuro oddziału znajduje się na drugimm piętrze w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. 

  • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

  • Częste kontakty z trudnym klientem.

  • Praca w stresie.

  • Zagrożenie korupcją.80-874 Gdańsk Ul. Na Stoku 48 Gdynia ul. Indyjska 13 81-336 Gdynia

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Umiejętność obsługi narzędzi informatycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin składania dokumentów: 05.03.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 302 36 35 wew.37. Wzór oświadczenia i klauzula informacyjna dostępne są na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku w zakładce "Praca i praktyki". Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru otrzymają informację drogą elektroniczną. Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony