Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Inspektor w Oddziale w Białogardzie

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 130761 Data publikacji: 28 listopada 2023 Lokalizacja: Białogard - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapobiega zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin.
 • Prowadzi nadzór nad zdrowiem roślin.
 • Prowadzi nadzór na wytwarzaniem, oceną i stosowaniem materiału siewnego.
 • Sporządza informacje i sprawozdania z obszaru swojego działania.
 • Wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Warunki pracy:

 • Praca terenowo-biurowa;
 • Możliwy wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób do analizy laboratoryjnej;
 • Częsty kontakt z przedsiębiorcami i rolnikami;
 • Wykonywanie zadań na terenie działania oddziału;
 • Konieczność ciągłego samokształcenia i udziału w szkoleniach, gotowość do wyjazdów krajowych szkoleniowych;
 • Samodzielność w realizacji zadań.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Siedziba oddziału znajduje się na drugim piętrze budynku urzędu miasta w Białogardzie;
 • Możliwość dotarcia windą do podwyższonego parteru, następnie po schodach;
 • Dostęp do pomieszczeń oddziału może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie rolnicze;
 • Umiejętności, cechy osobowościowe: dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, odporność na stres;
 • Bardzo dobra obsługa komputera w tym programów MS Office i urządzeń biurowych;
 • Znajomość ustaw: o środkach ochrony roślin, o PIORIN, o o ochronie roślin przed agrofagami, o nasiennictwie, kodeks postępowania administracyjnego;
 • Posiadanie prawo jazdy kat. B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze lub pokrewne;
 • Znajomość ustawy: prawo przedsiębiorców.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 03.12.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony