Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Inspektor w Oddziale w Białymstoku

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 77821 Data publikacji: 06 maja 2021 Lokalizacja: Białystok - Podlaskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor Oddział w Białymstoku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem kierownika kontroluje przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie obrotu środkami ochrony roślin w celu wyeliminowania zagrożeń, które mogą zaistnieć w wyniku nieprawidłowości związanych z obrotem środkami ochrony roślin,
 • Współuczestniczy w pobieraniu prób płodów rolnych lub pod nadzorem kierownika pobiera próby płodów rolnych w gospodarstwach produkcyjnych w celu przekazania ich do laboratoriów wykonujących badania na obecność pozostałości środków ochrony roślin,
 • Współuczestniczy w nadzorze nad stanem technicznym sprzętu do wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin w celu zapewnienia bezpiecznego stosowania środków,
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem kierownika kontroluje przedsiębiorców/podmiotów upoważnionych do prowadzenia szkoleń w celu zapewnienia wysokiego poziomu szkoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem kierownika kontroluje przedsiębiorców wprowadzających i/lub konfekcjonujących nawozy, nawozy oznaczone znakiem "NAWÓŻ WE" oraz środki wspomagające uprawę roślin w celu wyeliminowania zagrożeń, które mogą zaistnieć w wyniku nieprawidłowości związanych z obrotem i/lub konfekcjonowaniem nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin,
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem kierownika kontroluje podmioty wykonujące zabiegi środkami ochrony roślin w celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania środków ochrony roslin.

Warunki pracy:
Praca biurowa w Oddziale w Białymstoku połączona z częstymi wyjazdami w teren, wysiłek fizyczny, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał), praca przy monitorze ekranowym powyzej 4 godzin, obsługa urzadzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, faks, niszczarka), obsługa klienta zewnętrznego. 


Zwycięstwa 26B, 15-703 Białystok

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin,
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze, ochrona środowiska, leśnictwo, biologiczne.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 16.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 856521154

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony