Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
08.06.2023 08 czerwca 2023

Inspektor w Oddziale w Końskich

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 117565 Data publikacji: 15 marca 2023 Lokalizacja: Końskie - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem ,,NAWÓZ WE'' oraz środków wspomagających uprawę roślin u producentów i dystrybutorów,
 • Pobieranie prób nawozów, nawozów oznaczonych znakiem ,,NAWÓZ WE'' oraz środków wspomagających uprawę roślin u producentów i dystrybutorów,
 • Kontrola obrotu i magazynowania środków ochrony roślin w punktach sprzedaży środków ochrony roślin w celu zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o środkch ochrony roślin,
 • Kontrola rolników indywidualnych pod kątem prawidłowości stosowania środków ochrony roślin,
 • Pobieranie prób płodów rolnych w celu analizy pozostałości środków ochrony roślin,
 • Kontrola jednostek upoważnionych do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy w celu zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o środkach ochrony roślin,
 • Kontrola szkoleń oraz jednostek upoważnionych do prowadzenia szkoleń opryskiwaczy w celu zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o środkach ochrony roślin,
 • Pobieranie prób środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie oraz prowadzenie monitoiringu zużycia środków ochrony roślin w celu dokonania kontroli jakości środków ochrony roślin.

Warunki pracy:

 • Praca biurowo-terenowa wymagająca kocentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego,
 • Praca w terenie wiąże się z częstymi wyjazdami w celu przeprowadzania kontroli,
 • Częste kontakty z klientem, wysiłek fizyczny, praca w stresie, zagrożenie korupcją,
 • Pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze w budynku bez windy,
 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Prawo jazdy kat.B (czynne użytkowanie),
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa,
 • Znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Zdolności organizacyjne,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność, dokładność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy kat. B poświadczona podpisem odręcznym za zgodność z oryginałem,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów: 28.03.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony