Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.09.2021 17 września 2021

Inspektor w Oddziale w Łomży

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 78009 Data publikacji: 10 maja 2021 Lokalizacja: Łomża - Podlaskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Oddziale w Łomży.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczenie w kontrolach wytwarzania i przechowywania materiału siewnego, obrotu materiałem siewnym, stosowania materiału siewnego, nadzoru nad akredytowanymi kwalifikatorami i próbobiorcami, upraw GMO, w celu zapewnienia wysokiej jakości materiału siewnego oraz dbałości o środowisko naturalne,
 • Uczestniczenie w ocenie polowej plantacji nasiennych i w ocenie cech zewnętrznych materiału siewnego,
 • Uczestniczenie w pobieraniu prób w celu dokonania oceny laboratoryjnej i oceny tożsamości odmianowej,
 • Uczestniczenie w kontrolach fitosanitarnych wprowadzania, przemieszczania, przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w tym pobieranie prób roślin, produktów roślinnych, przedmiotów, podłoży, gleby w celu stwierdzenia występowania i rozprzestrzeniania się agrofagów oraz zaopatrzenia w świadectwa fitosanitarne, paszporty roślin lub inne dokumenty wynikające z przepisów UE lub umów międzynarodowych,
 • Uczestniczenie w kontrolach z zakresu wprowadzania do obrotu, stosowania środków ochrony roślin, wprowadzania do obrotu nawozów, badań sprzętu technicznego do stosowania środków ochrony roślin oraz szkoleń w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska,
 • Przyjmowanie wniosków o wpis do ewidencji lub rejestrów prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku.

Warunki pracy:
Praca w terenie, wysiłek fizyczny, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, zagrożenie korupcją, kontrole na polach, praca przy komputerze.

Wymagania

Niezbędne:
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość ustaw o ochronie roślin przed agrofagami, o nawozach i nawożeniu, mikroorganizmach i organizmach zmodyfikowanych genetycznie, o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze, leśnictwo, biologiczne, ochrona środkowiska.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 18.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 652 11 54

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony