Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Inspektor w Oddziale w Mińsku Mazowieckim

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 121352 Data publikacji: 25 maja 2023 Lokalizacja: Mińsk Mazowiecki - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współuczestniczy w prowadzeniu spraw i kontroli lub pod nadzorem kierownika nadzoruje, prowadzi sprawy i kontroluje obrót nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin i produktów nawozowych;
 • Pobiera próby do badań laboratoryjnych;
 • Współuczestniczy w prowadzeniu spraw i kontroli lub pod nadzorem kierownika nadzoruje, prowadzi sprawy i kontroluje wprowadzanie do obrotu, konfekcjonowanie, produkcję, składowanie i przemieszczanie środków ochrony roślin, reklamę środków ochrony roślin, wprowadzanie do obrotu zaprawionego materiału siewnego, import środków ochrony roślin;
 • Współuczestniczy w prowadzeniu spraw i kontroli lub pod nadzorem kierownika nadzoruje, prowadzi sprawy i kontroluje stosowanie środków ochrony roślin, pobiera próby płodów rolnych do badań laboratoryjnych, monitoruje zużycie środków ochrony roślin.

Warunki pracy:

 • Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie;
 • Inspekcje przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych od wiosny do późnej jesieni (w terenie - na polach, u rolników, przedsiębiorców, w magazynach itp.);
 • Praca wymaga kierowania samochodem osobowym służbowym;
 • Występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach itp.);
 • Występuje zagrożenie korupcją;
 • Występuje permanentna obsługa klientów zewnętrznych;
 • W siedzibie oddziału - praca administracyjno-biurowa;
 • Siedziba oddziału mieści się na drugim piętrze dwupiętrowego budynku;
 • Toalety dostępne na miejscu;
 • Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe i sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • W pomieszczeniach znajduje się sprzęt komputerowy, telefony, fax;
 • Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone;
 • Wyjazdy w teren - przy użyciu służbowych samochodów osobowych.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o środkach ochrony roślin;
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Rzetelność, komunikatywność;
 • Organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów;
 • Radzenie sobie z presją, odporność na stres;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z rolnictwem;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Umiejętności IT (obsługa programów komputerowych MS Word, Excel).

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 05.06.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne;
 • W celu ułatwienia kontaktu - prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej;
 • Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Prosimy nie składać oryginałów świadectw, dyplomów itp. - dokumentów nie odsyłamy;
 • CV i list motywacyjny powinny zawierać podpis kandydata;
 • GOTOWE OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PROCESU REKRUTACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STONIE INTERNETOWEJ WIORiN W WARSZAWIE, POD ADRESEM: http://piorin.gov.pl/mz-formularze/.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony