Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Inspektor w Oddziale w Płocku

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 117772 Data publikacji: 23 marca 2023 Lokalizacja: Płock - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Oddziale w Płocku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • współuczestniczy w prowadzeniu spraw i kontroli lub pod nadzorem kierownika nadzoruje, prowadzi sprawy i kontroluje obrót nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin i produktów nawozowych
 • pobiera próby do badań laboratoryjnych
 • współuczestniczy w prowadzeniu spraw i kontroli lub pod nadzorem kierownika nadzoruje, prowadzi sprawy i kontroluje wprowadzanie do obrotu, konfekcjonowanie, produkcję, składowanie i przemieszczanie środków ochrony roślin, reklamę środków ochrony roślin, wprowadzanie do obrotu zaprawionego materiału siewnego, import środków ochrony roślin
 • współuczestniczy w prowadzeniu spraw i kontroli lub pod nadzorem kierownika nadzoruje, prowadzi sprawy i kontroluje stosowanie środków ochrony roślin, pobiera próby płodów rolnych do badań laboratoryjnych, monitoruje zużycie środków ochrony roślin

Warunki pracy:

  • Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie.
  • Inspekcje przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych od wiosny do późnej jesieni (w terenie - na polach, u rolników, przedsiębiorców, w magazynach itp.).
  • Praca wymaga kierowania samochodem osobowym służbowym.
  • Występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach itp.).
  • Występuje zagrożenie korupcją.
  • Występuje permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
  • W siedzibie oddziału - praca administracyjno-biurowa.
  • Siedziba oddziału mieści się na parterze dwupiętrowego budynku.
  • Toalety dostępne na miejscu.
  • Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe i sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
  • W pomieszczeniach znajduje się sprzęt komputerowy, telefony, fax.
  • Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone.
  • Wyjazdy w teren - przy użyciu służbowych samochodów osobowych.


05-075 Warszawa
ul. Żółkiewskiego 17
Plac Dąbrowskiego 1
09-402 Płock

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o środkach ochrony roślin
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Rzetelność, komunikatywność
 • Organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów
 • Radzenie sobie z presją, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z rolnictwem
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętności IT (obsługa programów komputerowych MS Word, Excel)

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 28.03.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne.
  • W celu ułatwienia kontaktu - prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej.
  • Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Prosimy nie składać oryginałów świadectw, dyplomów itp. - dokumentów nie odsyłamy.
  • CV i list motywacyjny powinny zawierać podpis kandydata.
  • GOTOWE OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PROCESU REKRUTACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STONIE INTERNETOWEJ WIORiN W WARSZAWIE, POD ADRESEM: http://piorin.gov.pl/mz-formularze/

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony