Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
24.01.2021 24 stycznia 2021

Inspektor w Oddziale w Toruniu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: Oferta na stanowisko Inspektor O/Toruń Data publikacji: 26 listopada 2020 Lokalizacja: Toruń - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Rolnictwo: Ogrodnictwo, sadownictwo

Opis stanowiska

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Oddziale w Toruniu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • kontroluje wytwarzanie, przerób i obrót materiału siewnego,
 • pobiera próby materiału siewnego do oceny,
 • dokonuje oceny polowej plantacji nasiennych,
 • wydaje paszpory roślin i plomby urzędowe,
 • przyjmuje wnioski o wpis do ewidencji rolników, przedsiębiorców i dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym.

Warunki pracy:

Praca inspektora w oddziale ma charakter biurowo-inspekcyjny i związana jest  z sezonowością pracy w rolnictwie. Kontrole przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych, od wiosny do późnej jesieni (w terenie - na polach, u rolników, u przedsiębiorców, w magazynach, itp.). Praca wymaga kierowania samochodem osobowym - służbowym, dobrego stanu zdrowia, w tym szczególnie sprawności ruchowej niezbędnej przy pobieraniu prób. Występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach). W siedzibie Oddziału - praca typowo administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera, faksu, skanera, telefonu, kopiarki, itp.


Toruń
ul.Bolesława Chrobrego 117

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność kierowania samochodem osobowym - pr. jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i ustawy o ochronie roślin przezd agrofagami
 • Znajomość zagadnień z zakresu nasiennictwa
 • Znajomość postępowania administracyjnego

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 08.12.2020
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Na ofercie proszę zamieścić dopisek "Oferta na stanowisko Inspektor O/Toruń” Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.  W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data nadania przesyłki. Proszę nie składać oryginałów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, itp.

Urząd przewiduje możliwość przeprowadzenia rekrutacji zdalnie, przy użyciu popularnych komunikatorów: Messenger, WhatsApp, Skype. UWAGA! Aby złożone dokumenty mogły być rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru na aplikowane stanowisko. (patrz: Dokumenty i oświadczenia dodatkowe oraz Dane osobowe-klauzula informacyjna). Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem: 52 360-96-39.

Informacje o pracodawcy

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony