Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Referent

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 75194 Data publikacji: 02 marca 2021 Lokalizacja: Łódź - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Rolnictwo: Uprawy i żywność ekologiczna
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referent w Oddziale w Łodzi.
Wymiar etatu: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczenie w kontrolach wytwarzania i obrotu materiałem siewnym,
 • Pobieranie prób materiału siewnego do analiz laboratoryjnych,
 • Uczestniczenie w kontrolach fitosanitarnych roślin i produktów roślinnych,
 • Pobieranie prób gleby, roślin i produktów roślinnych do badań laboratoryjnych,
 • Uczestniczenie w kontrolach zdrowotności i dokumentów zarejestrowanych podmiotów,
 • Wprowadzanie danych do w Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Warunki pracy:
 • praca  biurowa z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren,
 • użytkowanie sprzętu  biurowego (komputer, drukarka), praca przy komputerze, oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • praca samodzielna wymagająca wysokiej koncentracji.
 • miejsce pracy – pierwsze piętro w budynku czteropiętrowym,

Łódź 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie rolnicze lub ogrodnicze
 • Znajomość przepisów związanych z ochroną roślin i nasiennictwem,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Gotowość do ciągłego uzupełniania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji,
 • Umiejętność pracy w zespole,

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 12.03.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony