Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.01.2023 28 stycznia 2023

Referent

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 111524 Data publikacji: 30 listopada 2022 Lokalizacja: Radomsko - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referent w Oddziale w Radomsku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przeprowadza kontrole zdrowotności, lustracje upraw oraz kontrole dokumentów u przedsiębiorców wpisanych do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się agrofagów kwarantannowych i nie kwarantannowych,
 • Pobiera próby roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wynikające z przedmiotu kontroli celem zweryfikowania obecności agrofagów kwarantannowych i nie kwarantannowych w ocenie laboratoryjnej,
 • Przyjmuje wpisy, wykreślenia i aktualizację wniosków do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych zgodnie z wnioskiem strony,
 • Wystawia świadectwa ftosanitarne i paszporty roślin,
 • Sporządza wymaganą dokumentację i sprawozdania z zakresu swojego stanowiska pracy,
 • Wprowadza dane do w Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

 

94-250 Łódź ul. Siewna 13a
97-500 Radomsko ul. Metalurgii 1

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze, lub wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Znajomość przepisów związanych z ochroną roślin i nasiennictwem,
 • Umiejętność rozpoznawania najważniejszych agrofagów,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Dobra znajomość programów: Word, Excel,
 • Dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 • Komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie ukończonych kursów, szkoleń.

Termin składania dokumentów: 12.12.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony