Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Specjalista w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 83839 Data publikacji: 03 września 2021 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO, Uprawy i żywność ekologiczna

Opis stanowiska

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzenie kontroli stosowania środków ochrony roślin,
 • nadzór nad jednostkami wpisanymi do rejestru przedsiębiorców lub podmiotów prowadzących działalność w zakresie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
 • prowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin,
 • nadzór nad pobieraniem płodów rolnych do badania pozostałości środków ochrony roślin,
 • sporządzanie planów i sprawozdań z zadańdziału ochrony roślin i nawozów.

Warunki pracy: praca biurowo-administracyjna (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze), praca poza siedzibą urzędu podczas wykonywania kontroli, bariery architektoniczne: brak podjazdów, wind.

60-166 Poznań ul. Grunwaldzka 250 B

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Umiejętność prowadzenia kontroli,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność, odpowiedzialność.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 17.09.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony