Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.08.2022 14 sierpnia 2022

Specjalista w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 100941 Data publikacji: 17 czerwca 2022 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE
 • Wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad pobieraniem prób nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE prowadzonych przez Oddziały WIORiN w Krakowie
 • Sporządzanie harmonogramu pobierania prób i nadzór nad pobieraniem prób płodów rolnych prowadzonych przez Oddziały WIORiN w Krakowie
 • Nadzorowanie spraw związanych z Integrowaną Produkcją Roślin oraz prawidłowością wydawania certyfikatów IP przez podmioty upoważnione
 • Nadzór nad prawidłowością stosowania środków ochrony roślin
 • Opracowywanie okresowych sprawozdań i informacji dla Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, dla Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz dla administracji rządowej i samorządowej w celu przedstawienia działalności WIORiN w Krakowie
 • Nadzorowanie prowadzonych przez Oddziały WIORiN w Krakowie kontroli prawidłowości wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin w celu zapewnienia prawidłowości i rzetelności ich wykonania

30-134 Kraków ul. Kołowa 3

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z rolnictwem i nadzorem nad nawozami
 • Znajomość Ustawy o środkach ochrony roślin,
 • Znajomość Ustawy o nawozach i nawożeniu
 • Znajomość Ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Word i Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z rolnictwem
 • Rzetelność i terminowość
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Profesjonalne podejście do klienta
 • Radzenie sobie z presją
 • Umiejętność współpracy

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu czynnego prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 27.06.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony