Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2024 18 czerwca 2024

Specjalista w Oddziale w Oświęcimiu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 117479 Data publikacji: 14 marca 2023 Lokalizacja: Oświęcim - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczenie w kontrolach obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz nawozów,
 • Uczestniczenie w kontrolach fitosanitarnych roślin i produktów roślinnych,
 • Pobieranie prób roślin, produktów roślinnych do badań laboratoryjnych,
 • Uczestniczenie w kontrolach wytwarzania i obrotu materiałem siewnym,
 • Wprowadzanie danych do systemów teleinformatycznych.

Warunki pracy:

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku na wysokim parterze,
 • Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się - brak windy, toalety na innym poziomie,
 • Praca biurowa i terenowa: przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców i rolników, prowadzenie samochodu służbowego, występuje kontakt ze środkami ochrony roślin i nawozami, praca w terenie wiąże się z wysiłkiem fizycznym (pobieranie prób materiału roślinnego), obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka).

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z rolnictwem,
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu,
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin,
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie,
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami,
 • Znajomość Ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Word i Excel,
 • Prawo jazdy kat. B.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Rzetelność i terminowość,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Profesjonalne podejście do klienta,
 • Radzenie sobie z presją.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu czynnego prawa jazdy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 24.03.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony