Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

Starszy asystent laboratoryjny

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 79320 Data publikacji: 07 czerwca 2021 Lokalizacja: Pruszcz Gdański - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Przemysł i inżynieria: Mikrobiologia, biotechnologia
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Badania naukowe

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy asystent laboratoryjny w Oddziale Centralnego Laboratorium w Pruszczu Gdańskim.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonywanie analiz laboratoryjnych próbek roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu wykrywania i identyfikacji bakterii oraz nicieni,
 • Współudział w utrzymaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Laboratorium w Oddziale Centralnego Laboratorium w celu utrzymania akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025,
 • Współudział w prowadzeniu szkoleń, instruktażu oraz bieżącego doradztwa w sprawach związanych z diagnostyką bakteriologiczną oraz nematologiczną,
 • Praca w zintegrowanym systemie informatycznym w ochronie roślin i nasiennictwie oraz w systemie zarządzania laboratorium LIMS,
 • Prowadzenie nadzoru nad wyposażeniem.

Warunki pracy: Praca w laboratorium biologicznym. Kontakt z materiałem roślinnym i odczynnikami chemicznymi, w tym substancjami/mieszaninami stwarzającymi zagrożenie. Konieczność pracy w zespole, duża liczba i różnorodność prowadzonych równolegle badań i innych zadań, praca pod presją czasu, wyjazdy służbowe.

Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo - brak windy. Narzędzia i materiały pracy - obsługa wysokospecjalistycznej aparatury analitycznej (do metod PCR), innego wyposażenia laboratoryjnego, stosowanego w diagnostyce wirusologicznej, oraz biurowego (komputer, skaner, drukarka). Praca przy monitorze ekranowym nie więcej niż 4 godziny dziennie.

00-828 Warszawa al. Jana Pawła II 11
Pruszcz Gdański ul. Zygmunta Wróblewskiego 5

Wymagania

Niezbędne:
 • Wiedza z zakresu bakteriologii i nematologii oraz praktyczna znajomość zagadnień związanych z bakteriologią i nematologią,
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z pracą w laboratorium biologicznym,
 • Dokładność, staranność, zdolności manualne,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe biologiczne, rolnicze, bądź pokrewne,
 • Ogólna znajomość zagadnień związanych z rolnictwem, leśnictwem, ogrodnictwem, sadownictwem ochroną roślin, a także naturalnymi zasobami przyrodniczymi,
 • Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 17.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony