Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.03.2023 31 marca 2023

Starszy inspektor

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 114014 Data publikacji: 18 stycznia 2023 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Oddział Katowice.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kontroluje podmioty prowadzące obrót materiałem siewnym w celu wyeliminowania nieprawidłowości.
 • Kontroluje wytwarzanie i obrót sadowniczym materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli w punktach sprzedaży i u producentów w celu wyeliminowania nieprawidłowości, które mogą powstać na etapie produkcji lub obrotu.
 • Kontroluje uprawy w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym kontrola zakazu stosowania materiału siewnego modyfikowanego genetycznie w celu sprawdzenia zgodności prowadzonych upraw z obowiązującymi przepisami.
 • Pobiera próby materiału siewnego w celu potwierdzenia ich jakości i tożsamości w trakcie badań laboratoryjnych lub oceny poletkowej.
 • Kontroluje postępowanie z materiałem siewnym niespełniającym wymagań określonych w przepisach prawnych w ocenie laboratoryjnej w celu wyeliminowania w obrocie materiału siewnego niespełniającego wymagań.
 • Kontroluje wykonanie decyzji zakazujących obrotu materiałem siewnym w celu potwierdzenia wykonania zakazu określonego w orzeczeniu decyzji.
 • Przyjmuje i sprawdza wnioski do oceny polowej wraz z dokumentacją, w celu ich rozpatrzenia oraz wprowadza dane z wniosków do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie.
 • Udziela niezbędnych informacji i wyjaśnia wątpliwości podmiotom z zakresu nasiennictwa podczas szkoleń informacyjnych w celu przedstawienia obowiązujących przepisów prawa.

40-172 Katowice ul. Grabowa 1A

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie.
 • Ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
 • Ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Rzetelność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca i komunikacja.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze administracji publicznej.
 • Umiejętność IT
 • Organizacja pracy własnej
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Pozytywne podejście do klienta
 • Język angielski komunikatywny

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 03.02.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru przekazywana będzie przez pracownika ds. kadr z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydatki/kandydatów. Dodatkowe informacje, w tym wysokość proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerem telefonu: 32 35 12 413.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony