Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
19.01.2021 19 stycznia 2021

Starszy inspektor w Biurze Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 71467 Data publikacji: 25 listopada 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Rolnictwo: Ogrodnictwo, sadownictwo

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • pozyskiwanie informacji z urzędów państw nieunijnych na temat warunków fitosanitarnych eksportu towarów pochodzenia roślinnego
 • udzielanie informacji pracownikom wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa oraz podmiotom zewnętrznym w zakresie warunków fitosanitarnych eksportu takich towarów
 • koordynowanie procedur związanych negocjowaniem warunków dostępu do rynków krajów nieunijnych dla określonych towarów roślinnych
 • rozpatrywanie skarg i wniosków, wnoszonych do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, dotyczących obsługi fitosanitarnej eksportu towarów roślinnych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z zażaleniami od postanowień wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa o odmowie wydania świadectw fitosanitarnego, wnoszonymi do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • przygotowywanie sprawozdań i informacji bieżących, w tym z wykorzystaniem wewnętrznych systemów informatycznych
 • współpraca z organami administracji krajowej, organizacjami ochrony roślin innych państw, instytutami naukowo-badawczymi i innymi instytucjami w zakresie kwestii eksportu towarów roślinnych
 • współpraca przy wykonywanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Inspekcji w zakresie powierzonych obowiązków

Warunki pracy:
 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),praca pod presją czasu,
 • konieczność pracy w zespole oraz współpracy z innymi urzędami i instytucjami, w tym zagranicznymi,
 • krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.

Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe :biologiczne, rolnicze lub pokrewne
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu ochrony roślin
 • dobra znajomość języka angielskiego (w stopniu komunikatywnym)
 • komunikatywność
 • umiejętność rozwiązywania problemów i kreatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 11.12.2020
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje o pracodawcy

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony