Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.07.2021 26 lipca 2021

Starszy inspektor w Dziale Ochrony Roślin i Techniki

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 79407 Data publikacji: 09 czerwca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Przemysł i inżynieria: Mikrobiologia, biotechnologia
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Dziale Ochrony Roślin i Techniki.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Nadzoruje, kontroluje, prowadzi sprawy dotyczące wprowadzania do obrotu, konfekcjonowania, produkcji, składowania i przemieszczania środków ochrony roślin, reklamy środków ochrony roślin, wprowadzania do obrotu zaprawionego materiału siewnego, importu środków ochrony roślin,
 • Nadzoruje, kontroluje, prowadzi sprawy dotyczące stosowania środków ochrony roślin,
 • Pobiera próby płodów rolnych do badań laboratoryjnych,
 • Monitoruje zużycie środków ochrony roślin,
 • Nadzoruje, kontroluje, prowadzi sprawy dotyczące obrotu nawozami, nawozami oznaczonymi znakiem "Nawóz WE" i środkami wspomagajacymi uprawę roślin.

Warunki pracy:
 • Praca w siedzibie, możliwa poza siedzibą, stres związany z obsługą klienta.
 • Dział Ochrony Roślin i Techniki mieści się na pierwszym piętrze dwupiętrowego wolnostojącego budynku.
 • Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe i sanitarno - higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • W pomieszczeniach biurowych sprzęt komputerowy, telefony, kserokopiarka.
 • Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone.
 • Wyjazdy w teren przy użyciu samochodów służbowych osobowych.

05-075 Warszawa ul. Żółkiewskiego 17

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej,
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin,
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu (w zakresie dotyczącym PIORiN),
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rzetelność,
 • Komunikatywność,
 • Pozytywne podejście do klienta,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub do 1 roku doświadczenia w obszarze środków ochrony roślin i techniki lub nawozów,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność pozyskiwania informacji, inicjatywa, odpowiedzialność,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie statusu Urzędowego Inspektora.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 21.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne.
 • W celu ułatwienia kontaktu - prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej.
 • Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Prosimy nie składać oryginałów świadectw, dyplomów itp. - dokumentów nie odsyłamy.
 • CV i list motywacyjny powinny zawierać podpis kandydata.
 • GOTOWE OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PROCESU REKRUTACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STONIE INTERNETOWEJ WIORiN W WARSZAWIE, POD ADRESEM: http://piorin.gov.pl/mz-formularze/

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony