Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2021 12 kwietnia 2021

Starszy specjalista w Oddziale w Pleszewie

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 71292 Data publikacji: 19 listopada 2020 Lokalizacja: Pleszew - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring
Rolnictwo: Ogrodnictwo, sadownictwo

Opis stanowiska

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Oddziale w Pleszewie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • pobiera próby roślin, produktów, podłoży i gleby do badań,
 • pobiera próby materiału siewnego,
 • przeprowadza ocenę polową plantacji nasiennych i szkółkarskich,
 • kontroluje materiał siewny w procesie produkcji, przechowywania i obrotu.

Warunki pracy:

- praca administracyjno-biurowa (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze),

- praca fizyczna w terenie związana z pobieraniem prób do badań,

- praca poza siedzibą urzędu podczas prowadzenia kontroli,

- kontakty z trudnym klientem urzędu podczas kontroli - przedsiębiorcami, rolnikami.


Oddział Pleszew
ul Prokopowska 53
63-300 Pleszew

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ustawy o nasiennictwie
 • umiejętność pobierania prób materiału siewnego
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność, odpowiedzialność

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 29.11.2020
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony