Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

KIEROWNIK OBIEKTU HYDROTECHNICZNEGO - ZBIORNIK WODNY SŁUP

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numer referencyjny: SŁUP Data publikacji: 09 czerwca 2023 Lokalizacja: Słup gm. Męcinka - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami, Melioracje i urządzenia wodne

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • gospodarowanie wodą i utrzymanie obiektu hydrotechnicznego zgodnie z instrukcjami: gospodarowania wodą, utrzymania i eksploatacji oraz innymi wymogami technicznymi,
 • nadzór nad zbiornikami wodnymi: Słup, Mściwojów i zbiornikami suchymi: Bolków, Kaczorów, Świerzawa,
 • eksploatację elektrowni wodnych,
 • kontrolę stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych,
 • zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych oraz sytuacji nadzwyczajnych do Dyrektora Zarządu Zlewni,
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją budynków i lokali mieszkalnych znajdujących się na gruntach administrowanych przez kierownictwo zbiornika,
 • nadzór nad pracownikami obsługi obiektów, operatorami zbiorników i konserwatorami pomieszczeń budynków,
 • prowadzenie szkoleń stanowiskowych BHP oraz nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP,
 • ustalenie harmonogramów robót podległych pracowników oraz nadzorowanie i rozliczanie realizacji zadań (ilościowe i jakościowe) na podstawie harmonogramu,
 • kontrolę i nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem powierzonych narzędzi i sprzętu oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 • sporządzanie raportów pracy sprzętu, rozliczanie zużytego paliwa, części zamiennych, itp.,
 • kontrolę czasu pracy podległych pracowników.

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: budownictwo wodno-lądowe, inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna,
 • ma minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w hydrotechnice oraz minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
 • dysponuje wiedzą z zakresu hydrologii i potrafi analizować sytuacje hydrologiczne w oparciu o prognozy,
 • potrafi koordynować i zarządzać pracą zespołu,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • potrafi wykonywać obowiązki pod presją czasu,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole,
 • posiada prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

 • umowę o pracę, stabilne zatrudnienie,
• dofinansowanie do prywatnej opieki,
• wczasy "pod gruszą", bazy noclegowe w całym kraju,
• atrakcyjne pakiety szkoleniowe,
• dofinansowanie do karty sportowej,
• zgrany zespół i miłą atmosferę,
• pracę, która ma znaczenie.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.

Wody Polskie działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu (kliknij, by pobrać) nadanego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
 • 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;
 • 50 Zarządów Zlewni;
 • 330 Nadzorów Wodnych.


Wody Polskie zatrudniają ponad 6000 pracowników w całej Polsce, których misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej zatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony