Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.01.2023 31 stycznia 2023

Młodszy Specjalista/Specjalista ds. programu utrzymania wód i urządzeń wodnych

Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numer referencyjny: KPU Data publikacji: 23 stycznia 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • planowanie, koordynację i monitorowanie realizacji zadań i wydatków regionalnych zarządów gospodarki wodnej w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych,
 • przygotowywanie, koordynowanie i monitorowanie programów i zadań w zakresie utrzymania rzek i obiektów hydrotechnicznych od strony rzeczowej i finansowej,
 • nadzorowanie spraw związanych z finansowaniem zadań dotyczących utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych i infrastruktury technicznej,
 • odpowiadanie na wnioski i skargi dotyczące działalności regionalnych zarządów gospodarki wodnej w zakresie utrzymania.

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, hydrologia, geografia lub pokrewne,
 • zna ustawy: prawo wodne, prawo ochrony środowiska, kodeks postępowania administracyjnego, 
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • jest komunikatywny, potrafi pracować w zespole,
 • dobrze organizuje pracę własną,
 • potrafi myśleć analitycznie, pracować z danymi liczbowymi,
 • ma łatwość pisania i redagowania tekstów.
 
DODATKOWO DOCENIMY:
 • wiedzę z zakresu hydrotechniki, hydrologii, meteorologii, utrzymania wód i urządzeń wodnych,
 • doświadczenie zawodowe w podobnym obszarze,
 • umiejętność czytania map i znajomość oprogramowania GIS,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.

Oferujemy

• umowę o pracę, stabilne zatrudnienie,
• dofinansowanie do prywatnej opieki,
• wczasy "pod gruszą", bazy noclegowe w całym kraju,
• atrakcyjne pakiety szkoleniowe,
• dofinansowanie do karty sportowej,
• zgrany zespół i miłą atmosferę,
• pracę, która ma znaczenie.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.

Wody Polskie działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu (kliknij, by pobrać) nadanego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
 • 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;
 • 50 Zarządów Zlewni;
 • 330 Nadzorów Wodnych.


Wody Polskie zatrudniają ponad 6000 pracowników w całej Polsce, których misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej zatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony