Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.08.2022 16 sierpnia 2022

Młodszy specjalista w Dziale Utrzymania

Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numer referencyjny: GD.ROK.110.13.2022 Data publikacji: 18 lipca 2022 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa na zastępstwo Doświadczenie: - Branże:
Woda: Melioracje i urządzenia wodne

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA  ZA:
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i pism w ramach postępowań administracyjnych związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych, uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, inwestycji mających oddziaływanie na gospodarowanie wodami,
 • prowadzenie całości spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o roboty utrzymaniowe,
 • opracowywanie programów, planów wieloletnich i rocznych oraz realizacja zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych, śródlądowych dróg wodnych, budowli przeciwpowodziowych na śródlądowych drogach wodnych,
 • określanie potrzeb finansowych dla planowanych zadań utrzymaniowych i wnioskowanie o środki na ich realizację,
 • prowadzenie ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni,
 • opiniowanie rozwiązań projektowych inwestycji obcych na etapie postępowania o wydanie zgód wodnoprawnych,
 • prowadzenie spraw związanych z należytym zachowaniem stanu technicznego koryt cieków naturalnych w obrębie obcych urządzeń wodnych i obiektów budowlanych,
 • prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji wodnych i gruntów zmeliorowanych,
 • weryfikacja opracowywanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót lub usług dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa, oceanotechniki, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, geografii, biologii lub pokrewnych,
 • zna przepisy, ustawy, akty prawne, m. in.: Prawo wodne, o ochronie środowiska, o ochronie przyrody, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • posiada umiejętność analitycznego myślenia,
 • jest komunikatywny oraz potrafi pracować w zespole,
 • jest dokładny oraz odpowiedzialny w realizacji zadań.

DODATKOWO DOCENIMY:
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • prawo jazdy kat. B

Wyślij swoją kandydaturę

Niektóre telefony i tablety nie umożliwiają załączania plików tekstowych.
W takim przypadku radzimy skorzystać z komputera.
(* Wymagane pola)
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.

Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony