Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.08.2022 16 sierpnia 2022

Młodszy specjalista w Wydziale Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą

Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numer referencyjny: GD.ROK.110.15.2022 Data publikacji: 18 lipca 2022 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa na zastępstwo Doświadczenie: - Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami, Melioracje i urządzenia wodne

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z uzgadnianiem projektów dokumentów planistycznych i decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie decyzji zwalniających od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz dotyczących szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych,
 • przygotowanie informacji o zagrożeniu powodziowym,
 • współpracę w opracowywaniu dokumentów planistycznych i realizacji zadań wynikających z dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim,
 • prowadzenie dokumentacji spraw i jej archiwizację.

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: gospodarka przestrzenna, gospodarka wodna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub pokrewne,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • dobrze organizuje własną pracę,
 • posiada umiejętność analitycznego myślenia,
 • jest komunikatywny, rzetelny, skrupulatny i systematyczny,
 • działa sprawnie pod presją czasu.

DODATKOWO DOCENIMY:
 • znajomość oprogramowania GIS,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Wyślij swoją kandydaturę

Niektóre telefony i tablety nie umożliwiają załączania plików tekstowych.
W takim przypadku radzimy skorzystać z komputera.
(* Wymagane pola)
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.

Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony