Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2023 04 października 2023

Młodszy specjalista w Wydziale Planowania w Gospodarce Wodnej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numer referencyjny: KZP Data publikacji: 21 września 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa na zastępstwo Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BEDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • udział w pracach wynikających z wdrażania postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, przygotowywanie dokumentacji planistycznej,
 • prowadzenie spraw dotyczących kształtowania i ochrony zasobów wód podziemnych oraz związanych z ochroną ujęć wód oraz zbiorników wód śródlądowych,
 • przygotowywanie propozycji wyjaśnień merytorycznych i odpowiedzi w zakresie działania Wydziału,
 • współpracę z właściwymi jednostkami Wód Polskich oraz zewnętrznymi instytucjami,
 • tworzenie odpowiedzi i dokumentów w ramach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
 • udział w pracach krajowych i międzynarodowych grup roboczych tworzonych na potrzeby wdrażania Dyrektyw 2000/60/WE i 2006/118/WE.

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, hydrologia, geografia, hydrogeologia lub pokrewne,
 • zna przepisy: Ustawy prawo wodne, Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, Dyrektywy 2006/118/WE, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • posiada znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1,
 • jest komunikatywny, potrafi pracować w zespole,
 • działa skutecznie pod presją czasu, jest odporny na stres,
 • dobrze organizuje własną pracę i wykazuje inicjatywę w działaniu.
 
 DODATKOWO DOCENIMY: 

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość Rozporządzeń Ministra Infrastruktury: z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych; z dnia 25 czerwca 2021 w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.

Oferujemy

• umowę o pracę, stabilne zatrudnienie,
• dofinansowanie do prywatnej opieki,
• wczasy "pod gruszą", bazy noclegowe w całym kraju,
• atrakcyjne pakiety szkoleniowe,
• dofinansowanie do karty sportowej,
• zgrany zespół i miłą atmosferę,
• pracę, która ma znaczenie.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.
Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią
i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, min. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy
i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony