Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds energetycznych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numer referencyjny: Specjalista ds. energetycznych/15/2019 Data publikacji: 03 kwietnia 2019 Lokalizacja: Wólka Domaniowska - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Energia: Energetyka wodna
Woda: Gospodarowanie wodami

Opis stanowiska

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie eksploatacji urządzeń energetycznych zgodnie z instrukcją i obowiązującymi przepisami w sposób zapewniający właściwe i zgodne z przeznaczeniem ich wykorzystanie na obiektach zbiornika Domaniów i Jagodno.
 • zapewnienie bezpieczeństwa obsługi urządzeń energetycznych i ich otoczenia oraz zachowanie wymagań ochrony środowiska.
 • sprawowanie dozoru energetycznego przy urządzeniach zainstalowanych na kompleksie wodnym Domaniów wraz z elektrownią, oraz na budowli upustowej zbiornika Jagodno.
 • dokonywanie bieżących przeglądów stanu technicznego obiektów energetycznych.
 • prowadzenie dokumentów dotyczących oględzin, planowych przeglądów i remontów bieżących urządzeń oraz zużycia energii elektrycznej.
 • prowadzenie dokumentacji wg załączników podanych w wytycznych przy organizacji wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych.
 • planowanie robót konserwacyjnych urządzeń elektrycznych wskazanych instrukcją oraz remontów wynikających z przeprowadzonych przeglądów.
 • udział w odbiorze wykonanych robót elektroenergetycznych zleconych do wykonania innym jednostkom.
 • prowadzenie rozliczeń wytworzonej energii elektrycznej w MEW Domaniów.
 • wykonywanie czynności w ramach bieżącej obsługi aparatury elektroenergetycznej zgodnie z instrukcją.
 • kontrolowanie sprawności działania instalacji alarmowej i sygnalizacyjnej obejmującej obiekty stopni czołowych zbiorników Domaniów i Jagodno, przepompownie w Brudnowie i Konarach.
 • kontrolowanie pracy układów pomiarowo-regulacyjnych.
 • kontrolowanie stanu połączeń wewnętrznych i zewnętrznych w przyrządach i ich połączeń z trasami impulsowymi obejmującymi automatykę sterowania MEW.
 • obsługa komputera oraz systemu sterowania turbozespołów MEW.
 • sporządzanie karty ewidencji zużycia energii elektrycznej w celu ustalenia podatku akcyzowego dla elektrowni, pompowni wody w Brudnowie i Konarach, oraz zapory zbiornika Jagodno.
 • obsługa i konserwacja monitoringu systemu automatyki pomiarów aparatury kontrolno-pomiarowej zbiornika Domaniów i automatyki wodowskazów ochrony hydrologicznej.
 • udział w zabezpieczeniu p.powodziowym i w akcjach powodziowych.

Wymagania

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 10.04.1987 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz.  1059).
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 20.02.2015r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz.U. z 2018r. poz.2389 ze zm.)
 • wykształcenie wyższe/średnie – z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, automatyki.
 • staż pracy – co najmniej 5 lat.
 • wymagane: w grupie I Świadectwo kwalifikacyjne D, świadectwo kwalifikacyjne E; w grupie II – kwalifikacje do eksploatacji urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej tj. z turbin wodnych o mocy powyżej 50kW.
 • obsługa pakietu Microsoft Office.
 • prawo jazdy kat B

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienie na podstawie umowę o pracę na pełny etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Informacje o pracodawcy

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód. Odpowiada za opracowanie programu wodno-środowiskowego kraju, projektu planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, a także prowadzenie katastru wodnego dla obszaru państwa, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy.
Do KZGW należy również sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a w szczególności kontrolowanie ich działań, zatwierdzanie planów działalności oraz sprawozdań z ich wykonania, a także zlecanie przeprowadzenia doraźnej kontroli gospodarowania wodami w regionie wodnym; sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej; reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną określonego ustawą.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony