Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.03.2023 20 marca 2023

Specjalista ds. orzecznictwa administracyjnego w Wydziale Kształtowania Zasobów Wodnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numer referencyjny: KPZ Data publikacji: 03 stycznia 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu
Gleba i ziemia: Hydrogeologia

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:
- decyzji restytucyjnych nakazujących odbudowę lub likwidację urządzenia wodnego,
- decyzji nakładających obowiązek utrzymania urządzeń melioracji wodnych,
 • analizowanie zagadnień dotyczących melioracji wodnych,
 • monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów, rekomendacji, wytycznych, opinii, inicjatyw w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • przygotowywanie projektów pism w sprawach prowadzonych w ramach działalności Wydziału,
 • współpracę z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej oraz organami administracji publicznej w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu: prawa, administracji, melioracji, gospodarki wodnej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, hydrogeologii lub kierunków pokrewnych, 
 • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze gospodarki wodnej lub przy wydawaniu decyzji administracyjnych,
 • zna ustawy: prawo wodne, prawo ochrony środowiska, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie przyrody, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • posiada dobrą znajomość pakietu MS Office,
 • jest komunikatywny, skrupulatny, dobrze organizuje pracę własną, 
 • myśli analitycznie, umiejętnie pisze i redaguje teksty.

DODATKOWO DOCENIMY:
 • znajomość zagadnień w zakresie melioracji wodnych, utrzymania wód i urządzeń wodnych,
 • umiejętność czytania map,
 • znajomość oprogramowania GIS.

Oferujemy

• umowę o pracę, stabilne zatrudnienie,
• dofinansowanie do prywatnej opieki,
• wczasy "pod gruszą", bazy noclegowe w całym kraju,
• atrakcyjne pakiety szkoleniowe,
• dofinansowanie do karty sportowej,
• zgrany zespół i miłą atmosferę,
• pracę, która ma znaczenie.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.

Wody Polskie działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu (kliknij, by pobrać) nadanego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
 • 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;
 • 50 Zarządów Zlewni;
 • 330 Nadzorów Wodnych.


Wody Polskie zatrudniają ponad 6000 pracowników w całej Polsce, których misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej zatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony