Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2021 30 listopada 2021

Specjalista w Wydziale ds. Środowiskowych

Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numer referencyjny: KNŚ Data publikacji: 19 listopada 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: 

 • współpracę z jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania raportów oceny oddziaływania na środowisko dla zadań inwestycyjnych,
 • nadzór nad prawidłowością toku pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowanianiach przez jednostki organizacyjne,
 • udzielanie wsparcia w zakresie opracowywania Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia oraz Raportów Oddziaływania na Środowisko,
 • opracowywanie danych służących ocenie efektywności oraz możliwości realizacyjnych zadań inwesytcyjnych oraz podziałów limitów finansowych, 
 • rozpatrywanie interpelacji i zapytań poselskich, 
 • inicjowanie zmian w prawodawstwie oraz ich opiniowanie.

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, 
 • ma minimum rok doświadczenia zawodowego w obszarach: przygotowywania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych, opiniowaniu lub wydawaniu decyzji środowiskowych oraz przygotowawaniu dokumentacji dotyczących decyzji środowiskowych,
 • zna przepisy ustaw: Ustawa o dostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o ochronie przyrody,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest komunikatywny oraz potrafi pracować w zespole,
 • działa skutecznie  w sytuacjach stresowych,
 • potrafi efektywnie zarządzać swoim czasem,
 • jest skrupulatny, terminowy.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • unormowane godziny pracy, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00,
 • rozwój zawodowy i udział w szkoleniach, 
 • dofinanasowanie do prywatnej opieki medycznej,
 • dofinansowanie do pakietów sportowych,
 • możliwość korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • preferencyjne warunki korzystania z bazy noclegowej na terenie całego kraju,

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, min. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy
i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony