Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

SPECJALISTA W WYDZIALE KOORDYNACJI OCHRONY PRZED POWODZIĄ I SUSZĄ

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numer referencyjny: G.ROK.110.9.2024 Data publikacji: 22 lutego 2024 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Ryzyko: Zagrożenia naturalne, ochrona przeciwpowodziowa
Woda: Melioracje i urządzenia wodne
Budownictwo i architektura: Instalacje, eksploatacja budynków

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektów dokumentów planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego, gminnego programu rewitalizacji, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji zwalniających i nakazujących dotyczących zakazów wykonywania na wałach oraz odległości mniejszej niż 50 m od stopu wału, robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji nakazujących usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż 3m od stopy wału oraz na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • przygotowywanie na wnioski zainteresowanych stron informacji o zagrożeniu powodziowym, w tym opracowywanie opinii w zakresie ochrony przed powodzią oraz ograniczania jej skutków,
 • prowadzenie analiz w zakresie oceny planowanych przedsięwzięć, pod kątem ich oddziaływania na stan ochrony przeciwpowodziowej,
 • opiniowanie i przygotowywanie informacji na potrzeby opracowania dokumentów planistycznych i realizacji zadań wynikających z dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim,
 • opiniowanie i przygotowywanie informacji na potrzeby opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy i realizacji zadań z niego wynikających.

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu  inżynierii środowiska, hydrologii i gospodarki wodnej lub pokrewne,
 • posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze zdobytego wykształcenia,
 • zna przepisy ustaw i aktów prawnych: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie organizuje własną pracę i ustala priorytety,
 • jest komunikatywny i potrafi pracować w zespole,
 • dobrze radzi sobie w pracy pod presją czasu,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office.
 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość zagadnień modelowania hydrologiczno-hydraulicznego,
 • znajomość programu ArcGIS.

Oferujemy

 • umowę o pracę i stabilne zatrudnienie,
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej,
 • wczasy "pod gruszą" i dostęp do bazy noclegowej w całym kraju,
 • atrakcyjne pakiety szkoleniowe,
 • dofinansowanie do karty sportowej,
 • pracę, która ma znaczenie.

Inne informacje

Miejsce pracy: Gdańsk
Termin składania: 22 marca 2024 r.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: https://www.wody.gov.pl/

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.

Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony